c S
Vzhodni Sloveniji na voljo nove spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 12.07.2019 19:53 Ljubljana, 12. julija (STA) - Za vzhodni, jugovzhodni in severovzhodni del države oz. za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija so na voljo nove spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. Slovenski podjetniški sklad je namreč danes v uradnem listu objavil razpis, v okviru katerega je na voljo okoli 8,4 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Kot so sporočili iz sklada, se na razpis lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja, ki bodo aktivnosti operacije izvajala v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija in ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do konca leta 2017.

Spodbude so na voljo malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo na trg uvedla nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa, imajo registrirano dejavnost obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali proizvodnja pohištva razen proizvodnje žimnic.

Prijavitelji morajo biti registrirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

"V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oz. izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesene plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les itd," so navedli na skladu.

Podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter uvajajo ali povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo lahko prejela nepovratna sredstva za razvoj podjetja v višini od 250.000 do 2,5 milijona evrov oz. sofinancirala upravičene stroške do največ 45 odstotkov.

Sredstva za razpis prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, odločitev o finančni podpori pa je služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala v četrtek.

Prijavni roki za zainteresirana podjetja so 29. avgust in 23. oktober letos ter 15. januar in 6. april 2020. Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od datuma oddaje vloge do 30. septembra 2020.