c S
V veljavi spremenjene določbe energetskega zakona 13.07.2019 12:43 Ljubljana, 13. julija (STA) - Danes so začele veljati spremenjene določbe krovnega zakona v energetiki. Novela energetskega zakona je v slovenski pravni red prenesla določila evropskih uredb in zakon uskladila z odločbo ustavnega sodišča; med drugim naj bi s spremembami zamejili zavajanje pri prodaji električne energije in zemeljskega plina prek posrednikov.

S prenosom evropske direktive morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, po novem prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti.

Sprememba zakona bo Agenciji za energijo olajšala primerjavo cenikov ponudnikov, preprečila nepoštene načine prodaje elektrike in zemeljskega plina prek akviziterjev. V zakonu je namreč izrecno izpostavljeno, da je zavajajoč in nepošten način prodaje električne energije in zemeljskega plina prepovedan tudi preko posrednikov, s čimer bodo dobavitelji spodbujeni k poštenemu načinu prodaje.

Novela je poleg tega skladno z odločbo ustavnega sodišča na novo uredila postopek plačila denarne odškodnine zaradi gradnje energetske infrastrukture.

Danes uveljavljene spremembe energetskega zakona dajejo ustrezno zakonsko podlago za sprejem uredbe, s katero bo vlada določila vrsto naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote in električne energije, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Predpisuje se tudi ustrezna zakonska podlaga za samooskrbo z električno energijo proizvedeno iz obnovljivih virov energije, saj obstoječa uredba ni bila dovolj jasna, predvsem pa ni bila dovolj ambiciozna.

Novela bolj jasno opredeljuje tudi skupnostno samooskrbo z električno energijo - povezavo npr. stanovalcev večstanovanjskih stavb ali odjemalcem, ki so med seboj v bližini (so vezani na isto transformatorsko postajo) in se povežejo v skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov.

Z dopolnitvami zakona se je razširil nabor upravičenih vlagateljev vlog na razpise Agencije za energijo za dodelitev sredstev iz podporne sheme za obnovljive vire energije tako, da se izkoristi ves možni potencial družb, ki postavljajo naprave na obnovljive vire energije, na način, da lahko tudi oni kandidirajo s projekti, ki jih nameravajo izvesti v sodelovanju z investitorji.

Novela pa prinaša tudi plačljivo primarno regulacijo. Odslej bodo namreč lahko tisti, ki izpolnjujejo pogoje, to so predvsem hidroelektrarne ter Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana, za zagotavljanje te storitve prejeli plačilo, podobno, kot je to urejeno v drugih evropskih državah.