c S
Gospodinjstva v četrtletju izboljšala finančni položaj 14.07.2019 15:33 Ljubljana, 13. julija (STA) - Gospodinjstva v Sloveniji so v letošnjem prvem četrtletju znova povečala finančna sredstva bolj kot dolg. Presežek finančnih sredstev nad obveznostmi se je okrepil za 3,2 milijarde na 33,5 milijarde evrov, v najnovejši informaciji o finančnih računih ugotavlja Banka Slovenije.

Finančna sredstva gospodinjstev so konec prvega letošnjega četrtletja znašala 47,7 milijarde evrov in so se v zadnjem letu povečala za 3,9 milijarde evrov. Vloge so dosegle 19,8 milijarde evrov, od tega 97 odstotkov v bankah v Sloveniji. Pri tem je bilo 73 odstotkov vlog na vpogled.

Obveznosti gospodinjstev so bile pri 14,2 milijarde evrov in so se povečale za 682 milijonov evrov. Najeta posojila so dosegla 12,4 milijarde evrov, od tega 84 odstotkov pri bankah in 10 odstotkov pri drugih finančnih posrednikih, ter so se povečala za 658 milijonov evrov.

Medtem se je finančni položaj podjetij v četrtletju nekoliko poslabšal. Primanjkljaj finančnih sredstev glede na obveznosti je znašal 38,3 milijarde evrov in se je povečal za 1,9 milijarde evrov. Do gospodinjstev se je povečal za 1,6 milijarde evrov, do tujine za 510 milijonov evrov.

Finančna sredstva podjetij so konec prvega četrtletja znašala 48,6 milijarde evrov in so se v enem letu povečala za 1,6 milijarde evrov. Večina terjatev je bila v obliki komercialnih kreditov in predujmov. Družbe so imele 16,4 milijarde evrov naložb v lastniški kapital.

Obveznosti nefinančnih družb so dosegle 86,9 milijarde evrov in so se povečale za 3,5 milijarde evrov. Obveznosti iz lastniškega kapitala so se ustavile pri 45,5 milijarde evrov in so bile večje za 2,9 milijarde evrov. Družbe so imele 17,6 milijarde evrov drugih obveznosti, ki so se povečale za 814 milijonov evrov.