c S
V stečaju Gradbenega podjetja Radlje kmalu nova dražba za osrednjo poslovno stavbo 14.07.2019 15:33 Radlje ob Dravi, 13. julija (STA) - V okviru stečajnega postopka nad Gradbenim podjetjem Radlje je za 20. avgust napovedana druga dražba osrednje poslovne stavbe s pripadajočimi zemljišči. Dražba bo pokazala, kako resni so doslej izkazani interesi za nakup. V stečaju je bilo doslej unovčene za štiri milijone evrov stečajne mase, je pa v stečaju še veliko nerešenih vprašanj.

Izklicna cena za poslovno stavbo gradbenega podjetja in pripadajoča dvorišče in parkirišče na Mariborski cesti v Radljah ob Dravi je za avgustovsko dražbo določena pri dobrih 242.000 evrih. "Interesenti za nakup poslovne stavbe obstajajo, koliko pa jih je v tem trenutku resnih, pa ni mogoče predvideti, ker je bila dražba razpisana pred kratkim," je za STA pojasnila stečajna upraviteljica Alja Markovič Čas.

V stečajnem postopku, ki se je začel decembra 2012, je stečajna upraviteljica lani med drugim uspešno prodala trgovino in betonarno, letos pred kratkim pa sta bili prodani mizarska delavnica in skladiščni prostor. Doslej je bilo v stečajnem postopku unovčene stečajne mase za štiri milijone evrov iz naslova izterjave terjatev izpred stečaja, prodaje osnovnih sredstev, drobnega inventarja in zalog trgovskega blaga.

Letos so bile v celoti izplačane v stečaju prijavljene prednostne terjatve, teh je bilo prijavljenih za nekaj manj kot en milijon evrov. Skupno 119 nekdanjih delavcev je prejelo v celoti poplačane neizplačane plače zadnjih treh mesecev pred začetkom stečajnega postopka, nadomestila za neizkoriščen letni dopust in odpravnine ter zakonske zamudne obresti, ki so dodatno znašale 236.000 evrov.

Kot prednostne terjatve so bile poplačane tudi obveznosti Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS ter neporavnane obveznosti za poplačilo prispevkov iz naslova zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.

"Moram pa izpostaviti, da smo večino sredstev za poplačilo prednostnih terjatev pridobili z gospodarnim upravljanjem stečajne mase, kot na primer z oddajanjem v najem gradbenih elementov, strojev in nepremičnin, v nasprotnem primeru poplačilo vsega tega ne bi bilo mogoče," je pojasnila stečajna upraviteljica.

Napovedala je, da bodo konec leta v celoti poplačali prijavljeno terjatev skupaj z obrestmi ločitvenemu upniku Banki Intesa Sanpaolo, v celoti pa so že bili poplačani ločitveni upniki. Sicer pa je večina nepremičnin bila obremenjenih s hipoteko, tako da je kupnina od prodaje nepremičnin v celoti namenjena poplačilu ločitvenih upnikov.

Stečajni postopek nad nekoč pomembnim gradbenim podjetjem v Zgornji Dravski dolini in tudi širše v regiji se bo zaključil, ko se bo unovčila vsa stečajna masa, ko se bodo v celoti uredila vsa zemljiškoknjižna stanja za nepremičnine, ki so bile zgrajene in prodane v začetku nastanka gradbenega podjetja, in ko se bo v celoti uredil arhiv za vseh 60 let obstoja podjetja.

Veliko je še nerešenih vprašanj na področju nepremičnin. Med drugim so funkcionalna zemljišča pri stanovanjskih blokih in skupna raba v blokih še vedno vknjižena na gradbeno podjetje, prav tako so še vedno nerešena lastništva nekaterih stanovanj v starejših stanovanjskih blokih, je še opozorila stečajna upraviteljica.