c S
Približuje se rok za novo sistematizacijo delovnih mest v zdravstveni negi 14.07.2019 19:25 Ljubljana, 13. julija (STA) - V sredo se bo iztekel rok, do katerega naj bi izvajalci zdravstvene dejavnosti v aktih o sistemizaciji delovnih mest določili delovna mesta diplomiranih medicinskih sester in delovna mesta tehnikov zdravstvene nege na podlagi dokumenta o poklicnih kompetencah. V združenju zdravstvenih zavodov so ministrstvo prosili za podaljšanje rokov.

Pred slabima dvema mesecema je minister za zdravje Aleš Šabeder po nekaj zapletih in usklajevanjih vendarle podpisal soglasje k dokumentu o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi, ki opredeljuje posamezne naloge, ki jih izvajalec na posameznem področju lahko izvaja.

Prav tako je dokument podlaga za novo sistematizacijo delovnih mest, za pripravo katere se rok izteče v sredo, nato pa imajo izvajalci zdravstvene dejavnosti še en mesec, da z zaposlenimi v zdravstveni negi sklenejo nove pogodbe o zaposlitvi, so za STA pojasnili v Združenju zdravstvenih zavodov.

Po oceni združenja pa v tako kratkem roku in v času letnih dopustov teh nalog ni mogoče kakovostno izvesti, zato so ministrstvu za zdravje predlagali podaljšanje rokov za implementacijo.

Usklajevanja glede tega s partnerji še potekajo, so za STA navedli na ministrstvu. V sindikatu delavcev v zdravstveni negi glede na čas dopustov in zelo kratek rok sicer ne bi nasprotovali dodatnemu mesecu podaljšanja, v zbornici zdravstvene in babiške nege pa niso želeli prejudicirati končnega rezultata usklajevanj.

Nova sistematizacija delovnih mest po pojasnilih ministrstva prinaša minimalne finančne posledice, saj bodo posameznicam in posameznikom ponujene nove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Določitev plačnega razreda pa bo izvedena v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

V združenju sicer menijo, da utegne implementacija dokumenta o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi dolgoročno imeti pomembne finančne posledice. "Zato opozarjamo, da bomo dokument lahko uresničili le pod pogojem, da bodo za implementacijo zagotovljena vsa potrebna finančna sredstva," so zapisali za STA.

Poleg nove sistematizacije delovnih mest dokument o poklicnih kompetencah daje tudi podlago za pripravo standardov in normativov v zdravstveni negi. Skladno s stavkovnim sporazumom, sklenjenim s sindikati s področja zdravstvene nege, so kot skrajni rok za njihovo sprejetje predvideli konec septembra, so spomnili v zbornici.

V minulih dneh je dokument o kompetencah v zdravstveni negi sprožil tudi nekaj polemik v zdravstvenih vrstah. Kritične besede mu je v odprtem pismu ministru za zdravje namenila zdravnica Silvana Popov, saj dokument po njenem mnenju predstavlja ponižanje srednjih medicinskih sester.

Na ministrstvu so odgovorili, da dokument ne posega v kompetence tehnikov zdravstvene nege, temveč zgolj povzema tiste, ki izhajajo izključno iz formalnih oblik izobraževanja glede na poklicno področje delovanja posameznika in raven izobraževanja po slovenskem ogrodju kvalifikacij.

Na pisanje Popove so se javno zoperstavili v sindikatu zdravstvene nege. Z zdravnico pa se strinjajo v Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije, kjer opozarjajo, da niso sodelovali pri nastajanju dokumenta in se z njegovo vsebino niso nikoli strinjali, je poročal časnik Delo.