c S
Vlada prihodnji teden predvidoma o aneksu številka dve 14.07.2019 18:37 Ljubljana, 14. julija (STA) - Vlada bo v prihajajočem tednu, pred začetkom vladnih počitnic, predvidoma odločala o aneksu dve k splošnemu dogovoru. Ta naj bi vpeljal nov obračunski model, ki bo med drugim omogočil nagrajevanje timov ambulant družinske medicine. Ministrstvo računa, da bo s tem uspelo pomiriti obremenjene družinske zdravnike, ki so zagrozili z odpovedmi.

Aneks številka dve k splošnemu dogovoru je namreč naslednji korak pri urejanju razmer v primarnem zdravstvu in bo imel tudi finančne posledice. Družinski zdravniki, ki so na svojo preobremenjenost opozarjali tudi s kolektivnimi odpovedmi, so te po sprejetju aneksa ena, ki je mejo za odklanjanje bolnikov postavil pri 1895 glavarinskih količnikih, namreč zamrznili do jeseni.

Do takrat ministrstvu dajejo čas, da zagotovi finančna sredstva za dodatne time družinske medicine in za nagrajevanje zdravnikov za dodatno delo. Primarni zdravniki so namreč enotni, da je treba nujno doseči stoodstotno plačilo opravljenih storitev pri novo določenem normativu, pričakujejo pa tudi administrativne razbremenitve.

Tako kot o prvem aneksu tudi o drugem partnerji v zdravstvu ne na pogajanjih ne na kasnejši arbitraži niso uspeli najti skupnega jezika. O njem bo tako zdaj odločala ministrska ekipa, predvidoma še pred začetkom poletnih počitnic.

Ključna skrb bo zagotovitev ustreznega financiranja tistih timov, ki presegajo povprečje 1895 glavarinskih količnikov, je v času arbitraže poudaril minister za zdravje Aleš Šabeder. Prav tako je pomembno, da so več plačani tisti timi, ki delajo več, in sicer tako zdravniki kot tudi medicinske sestre, zato pripravljajo tudi lestvico dodatnega nagrajevanja. Predlogi partnerji so na tem področju sicer šli v enako smer, niso pa se uspeli uskladiti o višini razredov in odstotkih sredstev, ki bodo namenjena omenjenim timom.

V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije še menijo, da bi moral aneks dve med drugim spremeniti tudi pogoje financiranja in nagrajevanja zdravstvenih delavcev s ciljem zmanjševanja čakalnih vrst, zlasti za prve preglede.

Treba bo zagotoviti tudi denar za plačilo. Natančna višina potrebnih sredstev še ni znana, zagotovo pa gre po besedah ministra Šabedra za nekaj milijonov na letni ravni. Kot je dejal, so z vodstvom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ugotovili, da je po grobih ocenah na razpolago med sedem in osem milijonov evrov neporabljenih sredstev. Minister verjame, da bodo iz tega lahko zagotovili sredstva za drugi aneks.

Ob tem na ZZZS opozarjajo na razhajanja med zahtevami po boljšem vrednotenju storitev in razpoložljivimi sredstvi. Tudi na ZZZS so predlagali, da se opredelijo dodatna sredstva za tiste izvajalce, ki so najbolj obremenjeni. Za ta namen so predlagali 5,5 oziroma šest milijonov evrov, a šele od začetka prihodnjega leta.

Pri porabi dodatnih sredstev, ki se bodo letos nabrala v blagajni ZZZS, se je namreč zataknilo zaradi presoje proračunskih dokumentov. Šabedru kljub napovedim, da bo z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem poskušal najti rešitev za zvišanje porabe zdravstvene blagajne, to, kot kaže, za zdaj še ni uspelo.