c S
Skupina državnih svetnikov predlaga veto na novelo zakona o nepremičninskem posredovanju 14.07.2019 18:37 Ljubljana, 14. julija (STA) - Skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Mitjo Gorenščkom je vložila predlog odložilnega veta na novelo zakona o nepremičninskem posredovanju, ki jo je DZ sprejel v petek. Svetniki menijo, da je novela v nasprotju z Ustavo RS in pravom EU. Predlog veta je na dnevnem redu ponedeljkove izredne seje državnega sveta.

Predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju so v parlamentarni postopek vložili poslanci Levice, ki želijo z novelo omejiti plačila za nepremičninsko posredovanje pri najemu in dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam.

DZ je novelo zakona v petek podprl z 48 glasovi za in 31 proti, noveli pa so nekateri že takoj napovedali izglasovanje odložilnega veta državnega sveta ali ustavno presojo.

Predlog odložilnega veta je nato še isti dan, v petek, vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Mitjo Gorenščkom, ki je bil v državni svet izvoljen kot predstavnik delodajalcev.

V obrazložitvi predloga državni svetniki izpostavljajo, da so predlagatelji novele zakona navedli, da sta temeljni načeli predloga ustvarjanje možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje, in zagotavljanje učinkovitega varstva potrošnikov.

"Prvi cilj z vsebino zakona nima nobene povezave, saj so cene nepremičnin, tako za najem kot za nakup, visoke zaradi premajhne ponudbe nepremičnin in sočasno visokega povpraševanja. Država bi tako morala z drugimi ukrepi poskrbeti, da bi se ponudba nepremičnin na trgu povečala, s čimer bi olajšala tudi dostopnost do primernih stanovanj za državljane, saj bi se s tem cene znižale," menijo svetniki

Tudi drugo načelo označujejo kot nenavadno. Zakon se namreč nanaša "skoraj izključno na cenovno regulacijo storitev nepremičninskega posredovanja in v ničemer ne izboljšuje učinkovitosti varstva potrošnikov", menijo svetniki.

Med drugim izpostavljajo rešitev, ki se nanaša na omejitev višine najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje pri najemnih poslih na največ štiri odstotke pogodbene vrednosti. "Določba predstavlja grob poseg v svobodno gospodarsko pobudo, ki je zagotovljena s 74. členom Ustave RS," opozarjajo državni svetniki.

V obrazložitvi predloga odložilnega veta navajajo tudi, da se predlagatelji novele zakona motijo v oceni učinkov zakonodajnih sprememb, kot je pocenitev storitev nepremičninskega posredovanja in to, da naj bi se najemodajalce in posrednike sililo v sklepanje najemnih pogodb s čim daljšim rokom trajanja. Državni svetniki namreč menijo, da se bo predvsem zmanjšalo število najemnih poslov, pri katerih bodo posredovali nepremičninski posredniki, kar vodi med drugim v več poslov brez sodelovanja posrednikov, to pa da bo povzročilo nižjo pravno varnost strank in bistveno manj pobranih davkov.

Svetniki med drugim opozarjajo tudi na zelo verjetno povečanje črnega trga na področju posredovanja v prometu z nepremičninami, prav tako, da mora zakon zagotavljati učinkovito varovanje interesov obeh pogodbenih strank.

Kot najbolj nerazumno in neživljenjsko pa državni svetniki izpostavljajo določbo, ki uvaja omejitev dejanskih stroškov, ki si jih lahko zaračuna nepremičninska družba, na 150 evrov. Menijo, da gre pri tem "pavšalno in neargumentirano" določenem znesku za grob poseg v ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo, predlagateljem novele zakona pa očitajo tudi, da so pomešali pojma dodatnih storitev in dejanskih stroškov.

Predlagatelji odložilnega veta tako menijo, da je več kot očitno, da je novela zakona o nepremičninskem posredovanju v nasprotju s pravom EU in tudi Ustavo RS in da bi s sprejetjem odložilnega veta lahko državni svet poslancem DZ dal še eno možnost razmisleka. Če bo DS izglasoval veto, bo za uspeh zakona nujnih 46 glasov poslancev DZ.

Predlog veta bo v ponedeljek na izredni seji, ki se začne ob 11. uri, najprej obravnavala komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, nato pa je obravnava predloga predvidena tudi na izredni seji državnega sveta, ki se začne ob 15. uri. Na dnevnem redu te seje je tudi razprava o problematiki oskrbe s pitno vodo obalnih občin po nesreči vlaka pri Hrastovljah, prav tako je na dnevnem redu predvidena obravnava predloga odložilnega veta na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.