c S
Slovenija se strinja s potrjenimi evropskimi priporočili 10.07.2019 07:12 Bruselj, 09. julija (STA) - Finančni ministri EU so danes v Bruslju potrdili evropska reformna, proračunska in naložbena priporočila članicam EU. Slovenija se strinja s priporočili, saj bo njihovo izvajanje pripomoglo k nadaljnjemu izboljšanju strukture in vzdržnosti javnih financ ter krepitvi temeljev za potencialno gospodarsko rast, so sporočili s finančnega ministrstva.

Slovenija je v letošnjih priporočilih napredovala v skupino držav, ki bodo po projekcijah blizu srednjeročnega proračunskega cilja, so izpostavili na finančnem ministrstvu. Sloveniji se priporoča, naj srednjeročni proračunski cilj - to je strukturni primanjkljaj v vrednosti 0,25 odstotka BDP - doseže v letu 2020.

Poleg tega EU Slovenijo poziva, naj sprejme in izvede reforme na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe, ki bodo zagotovile dolgoročno fiskalno vzdržnost, ter naj zagotovi dolgoročno vzdržnost in ustreznost pokojninskega sistema, vključno s prilagoditvijo zakonsko določene upokojitvene starosti in omejevanjem predčasnega upokojevanja.

Slovenija bi morala po evropskih priporočilih tudi okrepiti zaposljivost nizkousposobljenih in starejših delavcev z izboljšanjem skladnosti med izobraževanjem in usposabljanjem ter potrebami na trgu dela, vseživljenjskim učenjem in aktivacijskimi ukrepi, tudi z izboljšanjem digitalne pismenosti.

EU v priporočilih Slovenijo tudi poziva, naj podpre razvoj trga lastniških vrednostnih papirjev, naj izboljša poslovno okolje z zmanjšanjem regulacijskih omejitev in upravnega bremena, naj izboljša konkurenčnost, profesionalizacijo in neodvisen nadzor pri javnem naročanju ter naj izvede privatizacije v skladu z obstoječimi načrti.

Novo je tretje priporočilo, posebno naložbeno priporočilo, v katerem EU Sloveniji svetuje, naj z naložbami povezane gospodarske politike osredotoči na raziskave in inovacije, nizkoogljično in energetsko tranzicijo, zagotavljanje trajnostnega prometa, zlasti železniškega, in okoljsko infrastrukturo, pri čemer naj upošteva regionalne razlike.

Finančni ministri so se danes seznanili tudi s stanjem pogajanj o uvedbi novih lastnih virov proračuna EU. Finski finančni minister Mika Lintilä, ki je v imenu finskega predsedstva vodil zasedanje, je poročal o različnih stališčih članic in izrazil zaskrbljenost, da bi morebitna uvedba novih virov povzročila zamude pri iskanju kompromisa o prihodnjem večletnem evropskem proračunu.

Slovenija po navedbah ministrstva meni, da sedanji sistem lastnih virov, ki temelji na vplačilih na osnovi bruto nacionalnega dohodka (BND), deluje dobro, zato primarno podpira kombinacijo virov lastnih sredstev na osnovi tradicionalnih lastnih virov (carine) in na osnovi BND kot najbolj pravičnih in transparentnih virov.

Ne glede na to Slovenija sicer ne nasprotuje poenostavitvi sistema financiranja proračuna EU, je pa zanjo pomembno, da so morebitni novi viri enostavni, pravični, pregledni ter ne povzročajo nesorazmernih administrativnih stroškov, je še izpostavilo ministrstvo v sporočilu za javnost.

Finančni ministri so razpravljali tudi o skupnem, enotnem evropskem kandidatu za vodjo Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Sedanja direktorica, Francozinja Christine Lagarde, bo namreč postala predsednica Evropske centralne banke (ECB). Lintilä je povedal, da se strinjajo glede cilja, da se dogovorijo o skupnem kandidatu, a da dogovora o imenu še ni.