c S
Za delo štipendijskega, invalidskega in preživninskega sklada letos 69 milijonov evrov 10.07.2019 07:11 Ljubljana, 09. julija (STA) - Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela poslovni in finančni načrt javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada za letošnje leto. Načrtovanih je dobrih 69,2 milijona evrov odhodkov, in sicer 63,7 milijona evrov za programe sklada ter 5,5 milijona evrov za njegovo delovanje.

Načrtovani odhodki sklada so višji za šest odstotkov v primerjavi s celotnimi odhodki leta 2018, prihodki pa za dva odstotka, so sporočila iz urada vlade za komuniciranje. Pred vladno potrditvijo je finančni načrt potrdil tudi nadzorni svet sklada.

Odhodki sklada so med drugim namenjeni izvajanju programov mednarodne mobilnosti - Ad futura in projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev. Prav tako bodo sredstva namenjanja izvajanju programa preživninskega sklada za izplačila poravnave obveznosti v primeru neplačevanja preživnin ter izvajanju programov invalidskega sklada z namenom vzpodbujanja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide.

Odhodki za delovanje sklada so v letu 2019 namenjeni za stroške dela, izdatke za blago in storitve ter investicijske odhodke.

Kot so navedli, bo sklad s svojimi programi letos še naprej spodbujal mednarodno mobilnost in v ta namen objavil razpise štipendij za izobraževanje v tujini, študijske obiske, udeležbo na tekmovanjih v tujini ter razpis v okviru Fulbright programa. Objavil bo tudi razpise, namenjene tujim državljanom za izobraževanje v Sloveniji.

Okrepiti želi tudi sodelovanje z gospodarstvom, da bi izboljšali obstoječe programe štipendiranja ter zaposlovanja štipendistov. Sklad bo nadaljeval dodeljevanje Zoisovih štipendij dijakom in študentom ter štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na področju dejavnosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin želi sklad v letu 2019 še povečati svojo prepoznavnost kot institucija, ki omogoča uveljavljanje pravice otrok do prejemanja nadomestila preživnine. Dolgoročno pa želi sklad skupaj z drugimi družbenimi dejavniki doseči ozaveščenost, da je pravica do preživnine temeljna pravica otrok, ki živijo v enostarševskih družinah.

Vzpodbujal bo tudi delodajalce k ohranjanju zaposlenosti invalidov ter k dodatnemu zaposlovanju invalidov in prilagajanju delovnih mest.