c S
Odbor DZ zavrnil predlog Levice za neodplačen prenos nepremičnin z DUTB na stanovanjski sklad 09.07.2019 05:46 Ljubljana, 08. julija (STA) - Odbor DZ za finance danes ni podprl predloga Levice za neodplačen prenos nepremičnin z DUTB na Stanovanjski sklad RS. Poslanci so se strinjali, da je na stanovanjskem področju nujno treba takoj ukrepati, a so se strinjali z mnenjem vlade, da je odplačen prenos manj nepremičnin primernejši in hitrejši.

Luka Mesec je v imenu Levice, ki je predlagala predlog novele zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki ureja neodplačen prenos, povedal, da lahko DZ s podporo predlogu prižge zeleno luč za gradnjo več kot 2000 stanovanj na devetih lokacijah sedaj še v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki jih je stanovanjski sklad ocenil kot primerne za prenos in za gradnjo.

Vlada medtem zagovarja odplačen prenos treh najbolj primernih nepremičnin oz. zemljišč za gradnjo, kjer bi lahko gradili 589 stanovanj. Vlada je med drugim opozorila, da bi z neodplačnim prenosom obveznosti do nepremičnin ostale na DUTB, da bi se kršile pravice upnikov ter da investicijski izdatki sklada za gradnjo povečujejo javne izdatke.

Mesec je ocenil, da vlada s svojim predlogom krši zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, saj nepremičnin ne bo ocenil sklad, temveč skupni cenilec sklada in DUTB, ter zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, saj ta prepoveduje, da vlada daje DUTB navodila glede posameznih poslov, saj mu lahko da le splošne usmeritve.

To je koordinator Levice Mesec izpostavil tudi pred današnjo sejo odbora. "Naš zakon je edina možnost za ta prenos," je dejal ter na vprašanje, ali lahko to, da koalicijski poslanci na odboru predloga Levice ne podprejo dokončno zlomi sodelovanje Levice z vlado, odgovoril, da bo stranka o tem odločala v soboto.

Člani odbora so pozdravili razpravo o stanovanjski problematiki in ugotavljali, da tako predlog Levice kot vlade sledita istemu cilju. "Vendar gre vladni po sistemsko utečeni poti in skladno s potrebami in zmožnostmi sklada, za katerega se je vlada zavezala, da bo ustrezno povečala njegovo namensko premoženje," je povzel državni sekretar na ministrstvu za finance Alojz Stana.

Več članov odbora je obžalovalo, da na seji ni bilo predstavnikov sklada. Je pa Stana opozoril, da sklad nima ne dovolj sredstev ne kadra, da bi takoj lahko prevzel vse projekte, ki jih predlaga Levica. "Sklad gradi 1628 stanovanjskih enot, za kar ima 152 milijonov evrov sredstev na računu in 50 milijonov evrov najetega kredita. Nima prostih sredstev za nove investicije, te bo treba še zagotoviti, je dodal.

Po vladnem predlogu se bo na sklad "nadzorovano" letos preneslo tri nepremičnine, v prihodnjih dveh letih pa še devet. Levica jih predlaga devet takoj in nato do 17. A vse nimajo stanovanjske namembnosti, je opozoril Stana. Poleg tega ima sklad nalogo, da do konca leta oceni, katere bi bile še primerne, izrisati bo moral dinamiko naložb za gradnjo oz. za pridobitev dokumentacije za izvedbo.

A Mesec je poudarjal, da bi s prenosom vseh primernih nepremičnin v državni lasti skladu omogočili gradnjo 1957 javnih najemnih stanovanj in več kot 100 vrstnih hiš. "S tem bi se na enostaven in za proračun poceni način začeli končno približevati cilju pridobitve 10.000 javnih najemnih stanovanj, ki ga predvideva koalicijska pogodba," je dejal.

Robert Pavšič (LMŠ) je pozdravil namen Levice, a ugotovil, da "sta do istega cilja dve poti". Pozval je tudi, naj se lokalne skupnosti bolj povežejo s skladom za iskanje rešitev na tem področju tudi na tokrat neizbranih lokacijah po vsej državi. K temu je pozval tudi Matjaž Han (SD), ki je dejal, "da mlade družine živijo povsod po Sloveniji".

Mateja Udovč (SMC) je izpostavila, da bi morali biti pozorni na to, kako bodo zemljišča ocenjena in da jih sklad ne bo mogel preprodajati naprej. S tem se je strinjal tudi državni sekretar na okoljskem ministrstvu Aleš Prijon. Cenitve bo delal skupni cenilec DUTB in sklada: "Pri tem moramo priti do razumljive cene, ker se sicer visoka cena vgradi v najemnino in imamo lahko potem težave."

Prijon se je strinjal z Levico, da je stanje na stanovanjskem področju nenormalno, da cene nekje rastejo v nebo. "V Sloveniji je hudo pomanjkanje najemnih stanovanj, večina je lastniških. Trg za najem je nenormalen; potrebovali bi vsaj 30 odstotkov najemnih stanovanj, v večjih mestih jih je sedaj samo šest odstotkov. Ljudje ne pridejo do stanovanj in imamo resne težave," je dejal.

Zato so po njegovih besedah med drugim pripravili prenovljen stanovanjski zakon, za katerega je osnutek pripravljen in bo šel jeseni v javno razpravo, še prej pa ga bodo predstavili koaliciji. Strinjal se je z nekaterimi poslanci, da bo treba za to področje najti sistemsko rešitev, pa tudi za financiranje sklada. "Samo z zadolževanjem mu ne bo uspelo dohajati tempa, kot je določen v strategiji," je sklenil.