c S
Slovenija v povečanje izdaje 10-letne obveznice 08.07.2019 14:15 Ljubljana, 08. julija (STA) - Državna zakladnica je bankam Goldman Sachs International, Jefferies in JP Morgan podelila mandat za organizacijo dodatne izdaje referenčne 10-letne obveznice, ki jo je v višini 1,5 milijarde evrov izdala januarja letos in zapade 14. marca 2029. Slovenija želi tako očitno izkoristiti trenutne zelo ugodne pogoje na trgu državnega dolga.

Na ministrstvu za finance so navedli, da se izvedba dodatne izdaje pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih, a dosedanja praksa kaže, da se bo to zgodilo zelo hitro.

Razmere na sekundarnem trgu državnega dolga so namreč trenutno s slovenskega stališča zelo ugodne, zahtevani donos do dospetja na omenjeno referenčno obveznico, ki jo je Slovenija januarja izdala z letno kuponsko obrestno mero v višini 1,1875 odstotka in končno ceno 99,785 odstotka, pa je na borzi MTS pri vsega 0,17 odstotka.

Slovenija je sicer januarja kot prva od članic območja skupne evropske valute preizkusila trg državnega dolga. Konec leta 2018 sprejeti program financiranja proračuna je določal, da se bo država letos za financiranje državnega proračuna lahko zadolžila v skupni višini 2,1 milijarde evrov, a ob sprejemu rebalansa proračuna je nato vlada navedla, da se potrebe zadolževanja zaradi načrtovanega presežka proračuna, kupnine od prodaje NLB, lani izvršenega predfinanciranja in januarske izdaje državne obveznice znižujejo na 1,89 milijarde evrov.

Država se je lani dolgoročno prav tako najprej zadolžila januarja, tako kot letos za 1,5 milijarde evrov, v začetku marca pa je izdala še za 1,25 milijarde evrov novih obveznic z zapadlostjo v letih 2028, 2035 in 2045, s čimer je financirala dodatne odkupe dražjih dolarskih obveznic ter na ta način izboljšala strukturo in ročnost javnega dolga.