c S
Na gorenjskem aktivno pristopili k reševanju problematike dostopnosti pomoči na domu 08.07.2019 07:02 Jesenice, 07. julija (STA) - Na gorenjskem so se aktivno lotili reševanja problematike dostopnosti pomoči na domu v regiji. Razvoj oz. izvajanje pomoči na domu je namreč ključnega pomena za starajočo se populacijo, so bili enotni udeleženci nedavnega delovnega sestanka v Splošni bolnišnici Jesenice.

Na delovnem sestanku na temo problematike dostopnosti pomoči na domu v gorenjski regiji so sodelovali predstavniki Splošne bolnišnice Jesenice, predstavniki občin, ki pokrivajo področje družbenih dejavnosti, in predstavnici izvajalcev pomoči na domu.

Sodelujoči na srečanju so se strinjali, da je razvoj oz. izvajanje storitev pomoči na domu ključno za starajočo se populacijo, da je čim prej treba sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi in da izvajalcev socialne oskrbe na domu in izvajalcev zdravstvene nege primanjkuje tako v zdravstvu kot tudi na področju socialnega varstva. Za izvajalce socialne oskrbe je treba urediti tudi ustrezno izobraževanje in nagrajevanje, so v sporočilu za javnost zapisali v Splošni bolnišnici Jesenice.

Nujno potrebni sta tudi izgradnja negovalne bolnišnice in nove bolnišnice na Gorenjskem, ki bi zagotovila ustrezno število akutnih postelj, so si bili še enotni udeleženci sestanka.

Kot so še opozorili v jeseniški bolnišnici, se vsakodnevno srečujejo s težavami odpusta iz bolnišnice v primeru, ko pacienti potrebujejo nadaljnjo nego in socialno oskrbo. Domovi za starostnike prostih kapacitet nimajo, pomoč na domu pa je časovno in po obsegu omejena. Bolnišnica se prav tako že nekaj časa srečuje s prostorskim in kadrovskim pomanjkanjem, zaradi česar vse težje zagotavlja hospitalizacijo akutnim pacientom. Vse to pomeni veliko stisko za bolnike, njihove svojce in zaposlene, so zapisali.

Predstavniki lokalnih skupnosti in izvajalci pomoči na domu so na sestanku še izpostavili, da ključne težave vidijo v prepočasnem sprejemanju ustrezne zakonodaje, ki ureja to področje, in v kadrovskem pomanjkanju, ki je posledica nezavidljivo nizkega plačila izvajalcev socialne oskrbe na domu in nezadostnega števila usposobljenega kadra na trgu dela.

Zaradi težav, ki jih prinaša staranje prebivalstva, so se odločili, da stopijo skupaj in s sodelovanjem poizkusijo čim hitreje priti do ustreznih rešitev, ki bodo v pomoč predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni.

Prvo srečanje je potekalo minuli teden, naslednje pa je predvideno za 16. september. Nanj bodo povabili predstavnike lokalnih skupnosti, centrov za socialno delo, domov za starejše, patronažnih služb in pristojnih ministrstev ter gorenjske poslance, državne svetnike in ministri, so še zapisali v sporočilu za javnost.