c S
Za učinkovitejši nastop podjetij na tujih trgih 2,8 milijona evrov 05.07.2019 14:09 Ljubljana, 05. julija (STA) - Ministrstvo za gospodarstvo je v uradnem listu objavilo 2,8 milijona evrov vreden razpis, s katerim želi spodbuditi mala oziroma srednje velika podjetja k oblikovanju partnerstev za kratkoročna ali dolgoročna sodelovanja na področju izvoza.

Od 2,8 milijona evrov razpisanih sredstev za obdobje 2020-2022 bo Evropski sklad za regionalni razvoj na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija prispeval skoraj 1,8 milijona evrov, na območju regije Zahodna Slovenija pa dober milijon evrov. Upravičenci bodo morali iz lastnih virov zagotoviti 25 oz. 30 odstotkov sredstev.

Z razpisom želi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo spodbuditi mala oziroma srednje velika podjetja k oblikovanju partnerstev za kratkoročna ali dolgoročna sodelovanja na področju izvoza. S takšnim medsebojnim sodelovanjem bodo namreč po njihovi oceni izboljšala možnosti za vstop na nove trge oziroma za širitev svoje dejavnosti v tujini.

Vzpostavljena in sofinancirana partnerstva bodo pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike in predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini.