c S
Gradbena inšpekcija začela z izvršbami po drugi osebi za letos 05.07.2019 13:37 Ljubljana, 05. julija (STA) - Gradbena inšpekcija je v juniju začela izvrševati upravne izvršbe inšpekcijskih odločb po drugi osebi, za letos je predvidenih 30 zadev. Gre za zadeve, v katerih zavezanci s pravnomočnimi sklepi za odstranitev nelegalnih gradenj tega niso izvršili.

"Izvajanje izvršb je postopek, s katerim se zagotavlja spoštovanje zakonodaje in zmanjšanje števila nelegalnih gradenj oz. nelegalnih objektov in drugih nezakonitosti, dolgoročno pa to prispeva k zmanjševanju števila novih nelegalnih gradenj oz. nelegalnih objektov in drugih nezakonitosti," so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Gradbena inšpekcija je imela konec lanskega leta v reševanju 10.150 upravnih inšpekcijskih zadev. V 3484 zadevah je bila izdana inšpekcijska odločba za odstranitev objekta/vzpostavitev v prejšnje stanje, med temi je bilo 2348 zadev z uvedenim izvršilnim postopkom, saj je bil že izdan sklep o dovolitvi izvršbe po drugi osebi. Od tega je v 2051 zadevah izdan pravnomočen sklep o dovolitvi izvršbe.

To po pojasnilih ministrstva pomeni, da v teh primerih zavezanci nimajo več na voljo rednih pravnih sredstev. Ker inšpekcijski zavezanci kljub uvedenemu izvršilnemu postopku niso izvršili določb iz inšpekcijskih odločb, morajo gradbeni inšpektorji glede na predvideni način izvršbe - izvršba po drugi osebi, izvršba s prisilo - izvršiti tudi to.

Gradbena inšpekcija tovrstne izvršbe opravlja v skladu s finančnimi sredstvi in prioritetami dela pri izvršilnih postopkih in vrstnim redom pri izvršbah.

Pri izvajanju izvršbe po drugih osebah se po navedbah ministrstva upošteva stopnja javnega interesa, zdravje in varnost ljudi, pravno stanje izdanih upravnih aktov (pravnomočnost, izvršljivost), na podlagi katerih se opravlja izvršba, fizične in druge lastnosti objekta, vpliv objekta na ljudi in okolje, lega objekta, namenskost objekta in možnost legalizacije.

Zakon o splošnem upravnem postopku med drugim določa, da lahko organ, ki opravlja izvršbo, naloži zavezancu s sklepom, naj založi znesek, ki je potreben za kritje izvršilnih stroškov, proti poznejšemu obračunu.

Za letos bo v povezavi z vodenjem izvršilnih postopkov obvezna izdaja sklepov o založitvi sredstev za prvih 100 zadev iz osnovnega seznama izvršilnih postopkov, ki še nimajo izdanega sklepa o založitvi sredstev, razen nevarnih gradenj. Doslej je bilo pregledanih prvih 471 zadev s seznama izvršilnih postopkov za letos.

Gradbena inšpekcija bo letos tudi nadaljevala s postopki s seznama za izdajo sklepov za založitev sredstev iz leta 2017, v katerih sklep o založitvi sredstev še ni bil izdan.

Kot so pojasnili na ministrstvu, bo gradbena inšpekcija v postopku izvršbe s prisilitvijo izrekala denarne kazni, kot jih v tem postopku določa zakon o upravnem postopku. Zakon mu daje tudi možnost uporabe zastavne pravic, ki jo lahko inšpektor uporabi v izvršilnem postopku.

Gradbena inšpekcija ima za letos v proračunu zagotovljenih 225.000 evrov za izvršbe, opravljale pa se bodo tudi izvršbe, za katere so že založena sredstva po sklepih o založitvi sredstev iz preteklih let ter prednostno nevarni objekti.