c S
Furs opaža manj izogibanja neplačevanju socialnih prispevkov 05.07.2019 10:10 Ljubljana, 05. julija (STA) - Finančna uprava RS (Furs) je v treh mesecih, odkar mobilna aplikacija eDavki omogoča obveščanje delavcev o delodajalčevem (ne)plačevanju prispevkov za socialno varnost, poslala 73 odstotkov manj obvestil o neplačanih prispevkih za socialno varnost. Seznanjanje o neplačanih prispevkih vpliva tudi na delodajalce, ti se redkeje izogibajo neplačevanju.

"Dejstvo, da so delavci sproti seznanjeni o morebitnih neplačanih prispevkih, vpliva tudi na vedenje delodajalcev," so ocenili na Fursu. Podatki namreč po pojasnilih uprave kažejo, da se delodajalci delavcev, ki so registrirani v mobilno aplikacijo eDavki, redkeje izogibajo plačevanju prispevkov za socialno varnost.

Furs je doslej tistim delavcem, ki so registrirani v mobilno aplikacijo eDavki, obvestila množično pošiljal trikrat, vsakič manjšemu deležu zaposlenih.

Delavcev, ki so registrirani v mobilne eDavke, je trenutno 53.108.

Uprava je obvestila prvič, to je bilo v aprilu, poslala 1557 delavcem ali 3,28 odstotka od takrat 47.396 registriranih v mobilno aplikacijo eDavki. Maja je obvestila prejelo 945 delavcev (1,93 odstotka od takrat vseh 49.073), v četrtek pa je takšna obvestila prejelo 426 delavcev (0,8 odstotka vseh registriranih v mobilno aplikacijo eDavki).

Furs vsem zaposlenim svetuje, da si na mobilne telefone naložijo brezplačno mobilno aplikacijo eDavki. "Na ta način bodo lahko brez skrbi, ali imajo obračunane in plačane prispevke za socialno varnost, saj jih bomo o tem sproti in povsem samoiniciativno obveščali," so poudarili.

Pristojnost Fursa glede postopanja v primeru neobračunanih in/ali neplačanih prispevkov za socialno varnost se ni spremenila in še vedno postopa v skladu s svojimi pristojnostmi. Delodajalca tako v primeru nepredložitve obračuna takoj pozove k predložitvi obračuna, v primeru neplačila pa začne postopek davčne izvršbe.