c S
Krkinim delničarjem 3,20 evra dividende na delnico 04.07.2019 15:10 Otočec, 04. julija (STA) - Delničarji Krke so na današnji skupščini, na kateri je bilo zastopanega 54,95 odstotka kapitala, sprejeli sklep, da se od lanskega bilančnega dobička v višini 189,47 milijona evrov za dividende nameni 101,66 milijona oz. 3,20 evra bruto na delnico. V primerjavi z lansko dividendo to predstavlja povečanje za 10,3 odstotka.

Po prvotnem predlogu bi za dividende namenili 101,84 milijona, a je delničar Jože Colarič, sicer predsednik uprave Krke, podal nasprotni predlog, po katerem bi za izplačilo dividend namenili 101,66 milijona. Po Colaričevih besedah gre zgolj za tehnični popravek, ki ne vpliva na višino dividende. Delničarji so predlog podprli.

Za druge rezerve iz dobička bi po prvotnem predlogu namenili 43,82 milijona evrov, skoraj enak znesek pa prenesli v naslednje leto. Tudi glede tega je Colarič podal nasprotni predlog za zvišanje obeh zneskov na 43,9 milijona evrov, ki so ga delničarji prav tako podprli.

Dividende bodo začeli izplačevati 18. julija. Colarič je na novinarsko vprašanje po skupščini, ali se rast dividend obeta tudi v prihodnjih letih, dejal, da že strategija skupine določa izplačilo najmanj 50 odstotkov dobička za dividende.

"Poleg tega smo imeli vedno tak pristop, da smo dividende nekoliko povečevali. Za to povečevanje pa je seveda nujen dober rezultat. Trudili se bomo, da bo rezultat vedno ugoden," je dodal.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu za lani podelila razrešnico. Seznanila se je z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana nadzornega sveta.

Za novo članico nadzornega sveta so za mandatno obdobje petih let izvolili Mojco Osolnik Videmšek, sicer članico poslovodstva družbe GB Leasing.

Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 so imenovali družbo Ernst & Young.

Colarič je delničarjem na skupščini predstavil tudi poslovanje v prvem polletju. Skupina Krka je po ocenah ustvarila 761,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, čisti dobiček pa se je okrepil za 37 odstotkov na 139,9 milijona evrov.

"Največjo, 33-odstotno rast, smo ustvarili v Rusiji in Ukrajini. V zahodni Evropi je bila medtem 25-odstotna," je povedal Colarič.

Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju bo nadzorni svet obravnaval na seji 31. julija.

Za letošnje leto v skupini načrtujejo prodajo v višini 1,375 milijarde evrov, čisti dobiček v višini 172 milijonov evrov, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini dobrih 124 milijonov evrov ter izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 odstotkov prodaje.

"Če bodo razmere do konca leta ostale približno takšne kot danes, predvidevamo, da bosta prodaja in dobiček višja od načrtovanega," je dejal Colarič.

Ob tem je opozoril na Krkino izpostavljenost valutnim tveganjem. Več kot polovica tveganj je vezana na ruski rubelj, saj je Krka v Rusiji močno prisotna. "Lani, denimo, smo zaradi padca rublja izgubili 27,4 milijona evrov," je še dejal.