c S
Zavarovalni sektor lani posloval stabilno 04.07.2019 12:58 Ljubljana, 04. julija (STA) - Zavarovalniški sektor je lani po besedah direktorja Agencije za zavarovalni nadzor Gorazda Čibeja posloval stabilno in je izpolnjeval vse kapitalske zahteve. Čisti dobiček zavarovalnic se je povečal za okoli 6,5 odstotka na 132,7 milijona evrov, pozavarovalnic pa za 17 odstotkov na 46,4 milijona evrov.

Zavarovalnice so lani obračunale za 2,1 milijarde evrov obračunane bruto premije, kar je za 5,7 odstotka več kot predlani. Bruto premije so se na področju premoženjskih zavarovanj povečale za 6,3 odstotka, življenjskih zavarovanj za 3,9 odstotka, je na današnji novinarski konferenci povedal Čibej.

Enostavni škodni rezultat se je po njegovih besedah izboljšal za 2,1 odstotne točke. "To predpisujemo predvsem dejstvu, da je bilo lansko leto za zavarovalni sektor ugodnejše kot leto prej," je dejal. Za pozavarovalnice pa je bilo lani četrto najmanj ugodno v 40 letih.

Finančne izgube z naslova naravnih katastrof so na svetovni ravni lani dosegle 160 milijard evrov, kar je precej manj kot predlani, ko so dosegle 340 milijard evrov. "Predlansko leto je bilo najdražje leto v zgodovini zavarovalništva," je spomnil.

Največje škode, ki so lani prizadele dve slovenski pozavarovalnici, so bili, kot je naštel, tajfuni na Japonskem, škode zaradi poplav v Indiji in neurje Friederike v Nemčiji. Letošnje leto se je začelo dobro, a v zavarovalništvu se lahko hitro vse obrne, zato trenda ne more napovedati.

Slovenski zavarovani trg je zelo koncentriran, saj štiri največje zavarovalnice poberejo približno 76 odstotkov vseh premij. Na trgu se po Generalijevem prevzemu Adriatic Slovenice oblikuje nova večja zavarovalnica, ki bo obvladovala približno 19 odstotkov trga.

Največji tržni delež ima med 13 zavarovalnicami na področju premoženjskih in življenjskih zavarovanj Zavarovalnica Triglav s 45- oz. 30-odstotnim deležem, na področju zdravstvenih zavarovanj Vzajemna s 43-odstotni deležem, med pokojninskimi družbami pa Skupna pokojninska družba s 45-odstotnim deležem.

Zavarovalnice so lani precej presegale postavljen količnik kapitalske ustreznosti, kar pomeni, da je trg dobro kapitaliziran. "To za potrošnike pomeni, da so njihova zavarovanja varna, kar je za nas najbolj pomembno," je izpostavil Čibej in spomnil na letošnjo uveljavitev novele zakona o zavarovalništvu, ki prinaša večjo zaščito za zavarovance.

Konec lanskega leta so ob zavarovalnicah in dveh pozavarovalnicah na slovenskem trgu delovale še tri pokojninske družbe, ki so ustvarile 1,8 milijona evrov čistega dobička, ter 445 zavarovalno zastopniških družb, 901 zavarovalnih zastopnikov samostojnih podjetnikov, 86 zavarovalno posredniških družb in 11 zavarovalnih posrednikov samostojnih podjetnikov.