c S
Delničarjem Elektra Ljubljana 14 centov dividende na delnico 04.07.2019 06:52 Ljubljana, 03. julija (STA) - Delničarji Elektra Ljubljana so na današnji skupščini, na kateri je bilo zastopanega 90,61 odstotka osnovnega kapitala, sprejeli sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 5,48 milijona evrov porabi za delitev delničarjem družbe. Dividende v višini 0,14 evra bruto na delnico bodo izplačali 30. septembra, so sporočili iz družbe.

Skupščina se je danes med drugim seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za lani, upravi in nadzornemu svetu pa je podelila razrešnico za opravljeno delo v lanskem letu.

Obenem je Davida Skornška izvolila za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 29. avgusta.

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 so delničarji imenovali revizijsko družbo BDO Revizija.

Za Elektro Ljubljana je bilo lansko leto najuspešnejše doslej. Ustvarjeni prihodki so presegli raven 100 milijonov evrov, prvič doslej se je profitna stopnja na donosu ustavila pri 20 odstotkih, prvič so dosegli 20 milijonov evrov dobička iz poslovanja (leto prej okoli 17 milijonov evrov) in 17 milijonov evrov čistega dobička (leto prej 14 milijonov evrov).