c S
Stanovanjski sklad v pogajanja s ponudniki za sosesko Novo Brdo 03.07.2019 08:00 Ljubljana, 02. julija (STA) - Republiški stanovanjski sklad na razpisu za gradnjo soseske najemnih stanovanj Novo Brdo v Ljubljani ni prejel nobene dopustne ponudbe, saj so vse presegale višino zagotovljenih finančnih sredstev za projekt, v katerem naj bi zgradili skoraj 500 novih stanovanj. Na skladu nameravajo zdaj s tremi ponudniki izvesti pogajanja.

Na skladu so za STA zapisali, da bodo ponudnike, če na objavljeno odločitev o nedopustnosti ponudb ne bo vložena zahteva za revizijo, na prvi krog konkurenčnih pogajanj pozvali v drugi polovici tega meseca. V primeru zahteve za revizijo pa se bodo postopki zavlekli.

Na skladov razpis za gradnjo obeh faz soseske Novo Brdo je prispela le en ponudba. Oddal jo je konzorcij Gorenjska gradbena družba, Kolektor Koling in GP Krk. Kot je konec maja pisal časnik Finance, je ta gradnjo takrat ponujal za okoli 65 milijonov evrov, medtem ko sklad projekt ocenjuje na 47,2 milijona evrov.

Konzorcij je za sklopa E2 in E3 - v prvem se bo gradilo 307, v drugem pa 166 stanovanj - ponudil 39,6 milijona in 25,5 milijona evrov. Prispeli pa sta še dve ponudbi le za en sklop (E3), in sicer družbe CGP s partnerjem SGP Graditelj ter družbe VG5. Prva je bila po pisanju Financ konec maja vredna 23,7 milijona evrov, druga pa 21,6 milijona evrov.

Stanovanjski sklad bo gradnjo soseske financiral z delom 50-milijonskega posojila, ki ga je najel pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB). Gradnja naj bi bila po prvotnih načrtih končana leta 2020, a so postopek vsaj za leto dni že zavlekli dve zahtevi za revizijo in težave z družbo Rafael pri izkopu gradbene jame (družba je po trditvah sklada izkopano zemljino vozila v območje Nature 2000 namesto na deponijo). S podjetjem je po poročanju medijev sklad zdaj po unovčitvi bančne garancije v sodnem sporu.

Skupaj sicer republiški sklad ob pomoči posojila CEB v naslednjih letih načrtuje izgradnjo 800 stanovanj, 600 v Ljubljani in 200 v Mariboru.

V okviru Novega Brda pa bo najemna stanovanja gradil tudi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, in sicer je predvidenih 174 stanovanj. Temu projektu za zdaj bolje kaže, po pisanju portala Siol pa je tam izvajalec že začel z zemeljskimi deli. Kot najugodnejši ponudnik za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del je sicer občinski sklad izbral podjetje TGH v sodelovanju z družbo Ande inženiring. Pogodbena vrednost del je 17,9 milijona evrov z DDV. Časovnica predvideva, da bodo najemniška stanovanja vseljiva spomladi 2021.