c S
Razdruževanje Pomurskih lekarn je po mnenju ministrstva stvar občine, zaposleni odločno proti 02.07.2019 14:17 Murska Sobota, 02. julija (STA) - Zaposleni v Pomurskih lekarnah odločno nasprotujejo razdruževanje skupnih lekarn, kot ga je začela soboška občina, in se bodo proti temu odločno borili, sporoča tamkajšnji sindikat. Na ministrstvu za zdravje pa pravijo, da je organiziranje lekarniške dejavnosti odločitev občine.

O odločitvi soboške občine, ki je začela postopke za izstop iz ustanoviteljstva javnega zavoda Pomurske lekarne, razdelitev njihovega premoženja ter ustanovitev novega javnega zavoda, ki bo opravljal lekarniško dejavnost na njenem območju, na ministrstvu za zdravje pravijo, da lahko na to vplivajo le prek izdaje soglasja za izvajanje lekarniške dejavnosti.

"Zakon določa, da je namen lekarniške dejavnosti zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili, mrežo na primarni ravni pa zagotavlja občina ali več sosednjih občin. V zakonu so določena tudi merila, ki jih mora upoštevati občina ustanoviteljica za vzpostavitev mreže izvajalcev lekarniške dejavnosti na primarni ravni, kot so potrebe in število prebivalstva, razdalja med lekarnami, bližina zdravstvene dejavnosti in podobno, izvajalec dejavnosti pa je lahko javni lekarniški zavod ali zasebnik s koncesijo," pojasnjujejo na ministrstvu.

Dodajajo pa, da je ustanovitev izvajalca vezana na soglasje ministrstva, začetek njegovega delovanja pa na dovoljenje za izvajanje lekarniške dejavnosti.

Ob tem poudarjajo, da svet zavoda nadzoruje tudi namenskost in smotrnost porabe sredstev javnega zavoda in njegovo finančno poslovanje ter določa finančni načrt in potrdi letno poročilo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa nadzoruje izpolnjevanje pogodb z izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Cena zdravil je zakonsko regulirana, določi jih javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, cena lekarniške storitve pa je določena z navodili zavoda za zdravstveno zavarovanje in splošnim dogovorom, ki ga sklenejo izvajalci lekarniške dejavnosti, ministrstvo za zdravje in zavod za zdravstveno zavarovanje, še pojasnjujejo na ministrstvu.

Predsednica sindikata Pomurskih lekarn Marina Gyurica pa v imenu zaposlenih sporoča, da odločno obsojajo "politično motiviran razdruževalni odnos in interes župana ter direktorja občinske uprave občine Murska Sobota".

Prepričani so, da ima sedanja regijska organiziranost lekarniške dejavnosti v Pomurju nedvomno številne sistemske prednosti ter zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti preskrbe prebivalstva z zdravili.

"Zato Pomurske lekarne morajo ostati enovit javni pomurski zdravstveni zavod in zaposleni se bomo za to odločno borili. Upamo, da bodo uporabniki, ki so najpomembnejši deležnik ter katerih pravilno in kakovostno zdravljenje je ustanovitveni namen delovanja javnega zavoda Pomurske lekarne, naša skupna prizadevanja podpirali," dodajajo.

"Nikakor ne pristajamo na očitke posameznikov, ki svoje interese utemeljujejo z izkrivljanjem resnice in skozi izkoriščanje neurejenega področja zakonodaje, ki pesti vse javne lekarniške zavode v Sloveniji, in pričakujemo, da se napori, vloženi v rušenje najuspešnejšega javnega zavoda v Pomurju (pre)usmerijo v povezovanje in zasledovanje koristi vseh Pomurk in Pomurcev," še piše v sporočilu.