c S
Na kratko iz gospodarstva 02.07.2019 07:16 Ljubljana, 01. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Heta, slaba banka nekdanje Hypo Alpe Adria banke, je po pisanju časnika Finance našla kupca za štiri Tuševe trgovske centre v savinjski in podravski regiji. Iz zemljiške knjige je tako razvidno, da so mariborski Planet Tuš ter supermarketi v Rogaški Slatini, Laškem in Slovenskih Konjicah po novem v lasti podjetja Heliks Prop, ki ga vodi turški državljan Ugur Yildirim, sicer eden od partnerjev sklada Elements Capital Partners, ki se ukvarja z odkupi terjatev in je že nekaj časa aktiven v Sloveniji. Podjetje Heliks Prop je bilo po pisanju Financ ustanovljeno marca letos, registrirano pa je bilo za dejavnost trgovanja z lastnimi nepremičninami. Prvotna ustanoviteljica podjetja je bila družba ECP Tac Op, ki je v lasti Yildirima in bančnika ter nekdanjega finančnega ministra Uroša Čuferja, slab mesec po ustanovitvi pa je lastnica postala družba Alpha Credit Solutions 10 iz Luksemburga, ki je povezana z britanskim skladom Anacap. Koliko je znašala kupnina za štiri Tuševe centre, uradno ni znano, po neuradnih informacijah Financ pa naj bi bil posel vreden okoli 14 milijonov evrov.

Delničarji družbe Terme Olimia bodo za lansko leto prejeli 1,56 evra bruto dividende na delnico. Skupno se bo delničarjem tako razdelilo dobrega 1,16 milijona evrov bilančnega dobička, medtem ko ga bo 5,59 milijona evrov ostalo nerazporejenega, je v petek odločila skupščina. Delničarji so tudi podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je v primeru iztisnitve 95 manjšinskih delničarjev iz Gorenjske banke, ki jo je na aprilski skupščini izglasoval glavni delničar AIK banka, na Okrožno sodišče v Kranju vložilo predlog za sodni preizkus odpravnine po zakonu o gospodarskih družbah. Strokovni sodelavci VZMD so ob tem zapisali, da je izplačana denarna odpravnina bistveno prenizka, saj bi glede na primerjalne kazalnike z nekaterimi zadnjimi primeri prodaje bank prodajna vrednost delnice Gorenjske banke lahko znašala tudi več kot 100 odstotkov več od ponujene denarne odpravnine.

Družba KD Group je na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic. Konec junija je bilo vseh izdanih delnic, vpisanih v centralnem registru pri KDD, 2.675.640. Skupno število lastnih delnic je bilo 229.873, kar je 8,59 odstotka vseh izdanih delnic. Skupno število delnic z glasovalno pravico pa je bilo 2.447.767, kar predstavlja 91,41 odstotka vseh izdanih delnic družbe.

Krka je sporočila, da je bilo konec junija v registru imetnikov delnic novomeškega farmacevta, ki ga vodi KDD, skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448, skupno število lastnih delnic 1.025.067 oziroma 3,126 odstotka izdanih delnic in skupno število delnic z glasovalno pravico 31.768.381.

Ljubljanska borza je skladno z uskladitvijo z zakonom sprejela spremembe in dopolnitve pravil borze, h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje. Na podlagi teh sprememb in dopolnitev je danes na spletnih straneh Ljubljanske borze objavljenih več dokumentov, in sicer pravila borze, navodila za izdajatelje vrednostnih papirjev, navodila za trgovanje, navodila za sprejem in spremljanje članov in borznih trgovalcev, navodila za vzdrževalce likvidnosti, navodila za indeks, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike. Spremembe in čistopis borze ter vsa omenjena navodila bodo začela veljati 16. julija.

Družba Boston Consulting Group je izvolila Tomislava Čoraka na mesto generalnega direktorja in partnerja za srednjo in vzhodno Evropo ter s tem okrepila svojo prisotnost v tej regiji. Čorak je mesto prevzel z današnjim dnem. To je prvič, da je partner za to področje postal Hrvat, so sporočili iz podjetja.