c S
Slovenija prejela pismo z opozorilom pred zaustavitvijo povračil iz Bruslja 02.07.2019 07:15 Ljubljana/Bruselj, 01. julija (STA) - V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so prejeli pismo Evropske komisije, v katerem ta Slovenijo opozarja na možnost začasne zaustavitve povračil evropskih sredstev v slovenski proračun. Do tega bi lahko prišlo zaradi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu vladne službe e-MA. Slovenija ima zdaj dva meseca časa za odgovor.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v vladni službi, Bruselj v pismu opozarja, da bi do začasne zaustavitve plačil za operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 lahko prišlo, če Slovenija ne bo odpravila pomanjkljivosti v sistemu e-MA.

Slovenija ima zdaj dva meseca časa, da se odzove na v pismu izpostavljene ugotovitve. Ko bo Evropska komisija proučila odgovor, bo sprejela odločitev, ali začasno zaustaviti plačila ali ne.

Pomanjkljivosti je sicer v reviziji sistema izvajanja evropske kohezijske politike aprila 2018 ugotovil Urad RS za nadzor proračuna. Ta je sistem izvajanja ocenil z oceno dve, "kar pomeni, da sistem deluje, vendar so potrebne določene izboljšave". Pri poglavju, v katerem je ocenjeval delovanje informacijskega sistema e-MA, je medtem podal oceno tri, kar pomeni, da sistem deluje delno, a so potrebne znatne izboljšave.

"Ker gre za tehnično strokovna vprašanja, je informacijski sistem ocenil tudi zunanji izvajalec, so pojasnili v vladni službi. Na tej podlagi je urad za nadzor proračuna po njihovih navedbah decembra lani izdal 27 priporočil za njegovo izboljšavo.

V vladni službi so, kot so zatrdili, k reševanju problematike pristopili s podrobnim akcijskim načrtom za odpravo pomanjkljivosti. Načrt se je iztekel v nedeljo. Uradu za nadzor proračuna so že poročali o izpolnjevanju njegovih priporočil, ta pa mora zdaj preveriti, ali so bili ukrepi ustrezni.

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Iztok Purič je pred zaustavitvijo plačil sredstev evropske kohezijske politike iz bruseljske blagajne v slovenski proračun opozoril že aprila na seji odbora DZ za evropske zadeve.

"Pomanjkljivosti informacijskega sistema, izpostavljene v pismu Evropske komisije, so znane že dlje časa," pa je poudaril danes. Sam verjame, da se lahko Slovenija začasni zaustavitvi plačil izogne. "Tudi v najslabšem primeru, da bi se na Evropski komisiji odločili za začasno zaustavitev plačil, razpoložljiva sredstva obdobja 2014-2020 za Slovenijo nikakor ne bi bila izgubljena," je poudaril.

Po navedbah vladne službe gre za standardne postopke komisije s ciljem zagotovitve učinkovitega izvajanja evropske kohezijske politike ter smotrne porabe sredstev strukturnih in investicijskih skladov EU.

Morebitna potencialna začasna zaustavitev plačil iz bruseljske blagajne v slovenski proračun naj sicer ne bi imela vpliva na izplačila upravičencem (občinam, podjetjem, nevladnim organizacijam in drugim), ki lahko sredstva koristijo vključno z letom 2023.

Proces izplačil iz slovenskega proračuna za EU projekte v takem primeru teče nemoteno, saj je v Sloveniji uveljavljen t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz nacionalnega proračuna. To pomeni, da se sredstva za izvajanje projektov najprej "založijo" oz. izplačajo iz proračuna, nato pa izvedejo povračila iz bruseljske blagajne v državni proračun. "Povračila se torej izvršujejo naknadno in neposredno ne vplivajo na plačila upravičencem," so sklenili v vladni službi.

Da lahko v Ljubljano pride dopis s takšno vsebino, je za STA sicer že minuli teden potrdil direktor urada za kohezijsko politiko v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Bojan Suvorov.