c S
V veljavi nov vseevropski sistem za reševanje davčnih sporov med članicami 01.07.2019 14:21 Bruselj, 01. julija (STA) - V veljavo so stopila nova pravila EU, ki naj bi zagotovila hitrejše in učinkovitejše reševanje davčnih sporov med državami članicami, s tem pa olajšala vsakdan in zagotovila večjo davčno varnost podjetjem in posameznikom, ki se soočajo z vprašanji glede dvojnega obdavčenja. V EU trenutno poteka 2000 takih sporov, so sporočili iz Bruslja.

"Ta težko pričakovani novi sistem bo pomagal pri iskanju rešitev za davčne spore med državami članicami, ki lahko nastanejo pri razlagi in uporabi mednarodnih sporazumov in konvencij o odpravi dvojnega obdavčenja. Ocene kažejo, da v EU trenutno poteka 2000 takih sporov, od katerih jih približno 900 teče že več kot dve leti," so sporočili z Evropske komisije.

Mehanizem bo zagotovil, da bodo lahko podjetja in državljani hitreje in učinkoviteje reševali spore, povezane z davčnimi sporazumi, zlasti na področju dvojnega obdavčenja. Ti spori so velika ovira za podjetja in posameznike, saj ustvarjajo negotovost, nepotrebne stroške in težave z denarnim tokom. Hkrati nova direktiva uvaja večjo preglednost v zvezi z davčnimi spori v EU.

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je ob tem dejal, da bi moral pravičen in učinkovit davčni sistem v EU zagotoviti tudi, da isti prihodek ne bo dvakrat obdavčen v dveh državah članicah. Če do tega pride, bi bilo treba težavo rešiti hitro in učinkovito.

"Od danes bo reševanje davčnih sporov veliko lažje. Pravice podjetij, zlasti malih, in posameznikov, ki bi lahko imeli težave z denarnim tokom zaradi dvojnega obdavčenja, se bodo znatno okrepile. Zdaj so lahko bolj gotovi, da bodo zadevni pravosodni organi njihove davčne zadeve reševali v sprejemljivem in predvidljivem času, namesto da bi se vlekle leta," je dejal.

Do dvojnega obdavčenja pride, kadar dve ali več držav uveljavlja pravico do obdavčitve istega dohodka ali dobička družbe ali osebe. To lahko na primer izhaja iz neskladja med nacionalnimi pravili različnih jurisdikcij ali različnih razlag iste določbe v dvostranskih davčnih sporazumih. Doslej je obstajala le večstranska konvencija, ki davčnim organom omogoča, da spor predložijo arbitraži, vendar brez možnosti, da davčni zavezanec sam sproži ta postopek. Prav tako nobeden od davčnih organov trenutno ni dolžan doseči končnega dogovora.