c S
Začetek pogajanj o novem socialnem sporazumu šele jeseni 01.07.2019 12:49 Ljubljana, 01. julija (STA) - Ekonomsko-socialni svet (ESS) je znova zamaknil rok za začetek pogajanj o socialnem sporazumu. Ministrstvo za delo namreč še vedno ni pripravilo osnutka izhodišč, ki bi morala biti po prvotnem načrtu oblikovana do konca maja. Ministrstvo ni ulovilo niti naslednjega roka, to je do konca junija. Po novem je rok za oblikovanje izhodišč 30. september.

Kolegij ESS je na današnji seji sprejel sklep, da se poleg roka za pripravo izhodišč prestavi tudi rok za imenovanje predstavnikov socialnih partnerjev v pogajalsko skupino ESS za pripravo predloga socialnega sporazuma. Posledično se bo pozneje začelo tudi delo v pogajalski skupini, je danes za STA pojasnila sekretarka Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) Natalija Berlec.

Cilj ESS je bil, da bi bil sporazum podpisan do konca letošnjega leta, glede na zamik začetka pogajanj pa je to težko verjetno.

Sekretariat ESS je sicer z delodajalske strani prejel tri predloge: predlog Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), predlog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter usklajen predlog Združenja delodajalcev Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Trgovinske zbornice Slovenije.

S sindikalne strani so medtem sekretariatu usklajen predlog posredovale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, Slovenska zveza sindikatov - Alternativa, Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije.

GZS je predlog socialnega sporazuma javno predstavil marca, predvideva pa prenovo plačnega sistema v gospodarstvu in rast plač v obdobju 2019-2025. V tem okviru naj bi prišlo do 24-odstotnega dviga povprečne bruto plače do leta 2025. Na GZS poudarjajo, da je predpogoj za to hitrejša rast produktivnosti dela, ki bi se morala v navedenem obdobju skoraj podvojiti.

Odgovor sindikatov na to je bil predlog splošne kolektivne pogodbe za zasebni sektor, ki sledi zahtevi po odpravi razkoraka med najnižjimi osnovnimi plačami po tarifnih razredih in minimalno plačo. V ZSSS in Pergamu bi se o obeh dokumentih, socialnem sporazumu in splošni kolektivni pogodbi, pogajali vzporedno, a delodajalci temu niso naklonjeni.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je zavezalo, da bo na podlagi prejetih predlogov pripravilo osnutek izhodišč za začetek pogajanj. Kot navedeno, je nov rok za to šele 30. september.

Če bo socialni sporazum res usklajen, bo to šesti tovrstni dogovor med socialnimi partnerji v samostojni Sloveniji. Prejšnji, ki so ga podpisali za leti 2015 in 2016, se je obdržal manj kot leto dni.