c S
Ob visoki rasti gradbeništva izziv usposobljen kader 01.07.2019 06:14 Ljubljana, 30. junija (STA) - Gradbeništvo v Sloveniji po skoraj petinski rasti obsega del v letih 2017 in 2018 visoko rast beleži tudi letos. Podjetjem največji izziv predstavlja usposobljen kader, saj je v času krize interes mladih za gradbene poklice upadel, podjetja pa ne morejo ponuditi višjih plač, pravi direktor zbornice gradbeništva pri GZS Jože Renar.

"Po dveh zaporednih letih visoke rasti, za 17,7 odstotka v letu 2017 in za 19,8 odstotka v letu 2018, smo letos pričakovali umiritev rasti, a v prvih štirih mesecih še vedno beležimo visoko rast," je za STA dejal direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala Renar.

Obseg gradbenih del se je v prvih štirih mesecih letos glede na enako obdobje lani povečal za 17,7 odstotka, pri čemer so dela na gradbenih inženirskih objektih porasla za 18,1 odstotka, na stavbah pa za 14,8 odstotka.

"Ob tako visoki rasti podjetjem največji izziv predstavljajo usposobljeni kadri, saj je v Sloveniji v obdobju velike gospodarske krize v gradbeništvu interes mladih za vstop v gradbene poklice izrazito upadel," je dejal.

"Cene na slovenskem trgu gradbenih storitev ostajajo še vedno relativno nizke, kar še vedno onemogoča dejavnosti, da bi zaposlenim nudila privlačnejše pogoje dela in višje plače," je povedal in dodal, da je bil delež stroškov dela v dodani vrednosti tudi v letu 2018 previsok, znašal je 71 odstotkov in je bil glede na leto prej nižji za dve odstotni točki, medtem ko je pred krizo znašal 65 odstotkov.

Renar pri tem opozarja tudi na vlogo države. "Država v javnem naročanju gradbenih storitev žal še vedno spodbuja prihod nelojalne konkurence našim podjetjem iz tujine iz okolij z najnižjimi socialnimi standardi, ki tako vplivajo na socialni standard zaposlenih v slovenskih gradbenih podjetjih. Gradbeništvo je namreč delovno intenzivna dejavnost, saj stroški dela predstavljajo največji delež vseh stroškov v izvedbi gradbenih projektov," je dejal.

Gradbena podjetja pričakujejo, da bo obseg poslovanja podoben lanskemu. Marko Trampuž iz družbe Kolektor Koling je za časnik Delo v začetku meseca povedal, da je trenutno gospodarska rast stabilna in da ima večina gradbincev v Sloveniji dobro zasedene zmogljivosti. Se pa gradbena podjetja srečujejo s pomanjkanjem ustreznega strokovnega kadra in nepredvidljivim nihanjem števila projektov, zaradi česar je njihova stabilnost dolgoročno otežena, je dodal.

Tudi v Pomgradu so potrdili, da imajo težave s pridobivanjem ustreznega tehničnega kadra, zato so, kot je za Delo povedal član uprave Pomgrada Kristian Ravnič, usmerjeni v razvoj zaposlenih, njihovo motivacijo in zadržanje ključnih kadrov. Drugi izziv v panogi je problematika dviga vhodnih cen materialov, tudi plač. Zato so po njegovih besedah trenutno bolj usmerjeni v zniževanje stroškov in izboljšanje izkoriščenosti osnovnih sredstev, hkrati več pozornosti posvečajo obvladovanju projektnih tveganj.

Največji gradbinci v Sloveniji so lani sicer povečali obseg poslovanja. CGP je prihodke povečal za 13 odstotkov na 160,2 milijona evrov in čisti dobiček za 36,7 odstotka na 9,1 milijona evrov, Pomgrad prihodke za 32,1 odstotka na 149,9 milijona evrov in čisti dobiček za skoraj 200 odstotkov na okoli dva milijona evrov, Kolektor Koling prihodke za 32,5 odstotka na 123,3 milijona evrov in čisti dobiček za 0,7 odstotka na 3,4 milijona evrov ter Kolektor CPG prihodke za 17,2 odstotka na 120,1 milijona evrov in čisti dobiček za 6,4 odstotka na 3,2 milijona evrov, je poročalo Delo.

Glede nove gradbene zakonodaje Renar pravi, da je prinesla številne novosti in da bo za njeno polno učinkovanje potrebnega še nekaj časa, saj da se morajo nanjo prilagoditi tako v javnih institucijah, predvsem na področju dovoljevanja gradenj in v inšpekcijskih službah, kot tudi vsi udeleženci v procesih gradenj.

Po lanski prenovi zakonodaje je ministrstvo za okolje in prostor sedaj pripravilo osnutek sprememb te zakonodaje, s katerimi želi odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale po začetku uporabe zakona. Javna obravnava osnutka spremembe zakonodaje se izteče danes.

Kakšne pripombe so prejeli, na ministrstvu v petek niso razkrili. Renar je povedal, da bodo skupaj z Inženirsko zbornico Slovenije pripravili predlog sprememb, s katerimi bi odpravili nejasnosti, povezane s tem, kdo je lahko vodja del.