c S
Del policistov odslej v višji skupini delovnih mest poklicnega zavarovanja 01.07.2019 07:51 Ljubljana, 01. julija (STA) - Z današnjim dnem se bo začela uporabljati sprememba zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki uresničuje del dogovora s policijskimi sindikati. Sprememba zakona policiste, ki opravljajo naloge, povezane z večjo nevarnostjo, namesto v zdajšnje tretje uvršča v peto skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja.

Vlada je 27. decembra lani s Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije podpisala sporazum o razreševanju strokovnih zahtev, s katerim se je zavezala, da bo v 60 dneh po podpisu v zakonodajni postopek vložila predlog spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji in ustrezneje uredila področje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Prejšnji zakon je namreč določal, da policiste, ki opravljajo naloge, povezane z večjo nevarnostjo za varnost, zdravje ali življenje, policija obvezno dodatno pokojninsko zavaruje in jih uvrsti v tretjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Sprememba pa bo te policiste uvrstila v peto skupino.

Pri tem bo konkretna delovna mesta in skupino dodatnega pokojninskega zavarovanja določil minister za notranje zadeve v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Sprememba zakona se sicer nanaša na okoli 250 delovnih mest policistov.

Poslanske skupine so sicer v DZ predlog enotno podprle, saj so ga potrdile z 82 glasovi za in brez glasu proti. Slišati je bilo edino nekaj kritike zaradi zamude s pripravo spremembe.