c S
Vlada se je seznanila s predlogom pogodbe za mariborsko letališče 28.06.2019 15:35 Ljubljana, 28. junija (STA) - Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s predlogom Pogodbe za izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor, ki jo bo ministrstvo za infrastrukturo s ciljem zagotovitve nadaljnjega obratovanja letališča sklenilo z državnim podjetjem DRI.

"S to pogodbo bo poskrbljeno za primerno upravljanje državnega premoženja in ohranitev dobrih možnosti za razvoj letališke dejavnosti na Štajerskem tudi po 17. juliju," so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Kot je znano, bo zaradi odpovedi trenutnega najemnika letališča, ki je prek SHS Aviation v lasti kitajskega kapitala, 17. julija prenehala veljati sedanja najemna pogodba in s tem tudi obveznost najemnika izvajati vse aktivnosti, ki so potrebne za obratovanje in delovanje mariborskega letališča. Da bi zagotovila nadaljnje obratovanje letališča, je država upravljanje letališča začasno zaupala svoji Družbi za upravljanje investicij (DRI).

"Če letališče v Mariboru po tem datumu ne bi več obratovalo, bi to pomenilo vsaj začasno zaprtje letališča ter posledično tudi vračilo evropskih sredstev, prejetih in porabljenih za posodobitev letališke infrastrukture. Projekti, financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, namreč ohranijo prispevek iz skladov le, če se v petih letih od zaključka izvedbe ne spremenijo bistveno. V primeru Letališča Edvarda Rusjana Maribor to pomeni, da mora letališče obratovati vsaj do 11. novembra 2021, sicer bi po oceni ministrstva za infrastrukturo Evropska komisija zahtevala vračilo evropskih sredstev do višine 10,54 milijona evrov," je izpostavljeno v današnjem sklepu vlade.

Ministrstvo za infrastrukturo bo zato z DRI kot notranjim izvajalcem države sklenilo pogodbo o izvajanju storitev obratovanja letališča. "Pogodba bo sklenjena za določen čas, in sicer najdlje do 31. decembra 2020. V tem času bo ministrstvo za infrastrukturo iskalo dolgoročno in trajno rešitev glede obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor," so napovedali.

Pogoj za začetek izvajanja naročila po pogodbi je, da DRI pridobi obratovalno dovoljenje. Tudi zato je vlada 6. junija v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice podjetja DRI sprejela spremembo akta o ustanovitvi DRI in med dejavnosti podjetja uvrstila tudi letališko dejavnost.

Ministrstvo za infrastrukturo bo kot naročnik storitve podjetju DRI za izvajanje storitev obratovanja mariborskega letališča plačevalo dejanske stroške izvajanja storitev. Okvirna skupna vrednost s pogodbo naročenih storitev je ocenjena na 420.000 evrov z DDV v letu 2019 in 1,15 milijona evrov z DDV v letu 2020. Ministrstvo bo sredstva zagotovilo s prerazporeditvami v okviru svojega finančnega načrta.

Prihodke od letaliških storitev na letališču bo podjetje DRI po napovedih vlade plačevalo na račun proračuna Republike Slovenije.