c S
Elektro Celje ves bilančni dobiček za dividende 28.06.2019 13:57 Celje, 28. junija (STA) - Družba Elektro Celje bo za dividende namenila ves bilančni dobiček v višini 3,2 milijona evrov, je danes sklenila skupščina. Mali delničarji so predlagali spremembe glede razporejanja dobička in pridobivanja lastnih delnic, a država, ki je glavni lastnik, predloga ni podprla, so sporočili iz društva MDS.

Delničarji, med katerimi je največji država z nekaj manj kot 80-odstotnim deležem, so sklenili, da družba za dividende nameni vseh 3,22 milijona evrov bilančnega dobička oz. 13,5 centa bruto na delnico. Dividenda bo izplačana 27. septembra.

Kot so sporočili iz društva Mali delničarji Slovenije (MDS), so predlagali krajši rok za izplačilo dividend, a se o njihovem predlogu ni glasovalo.

Društvo MDS, ciprski družbi Igorja Laha Ampelus Holding in G.I. Dakota Investmets ter Adriatic Slovenica, ki imajo skupaj nekaj več kot petodstotni delež, so predlagali spremembe statuta, po katerih bi lahko uprava in nadzorni svet v druge rezerve razporedila do polovice bilančnega dobička, ne do dveh tretjin, kot velja sedaj.

"V preteklih letih smo zaradi možnosti, da uprava in nadzorni svet kar dve tretjini dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, štiri odstotke osnovnega kapitala, kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice," pravijo v MDS.

Omenjeni mali delničarji so predlagali tudi, da se v okviru pooblastila za pridobivanje lastnih delnic cenovni razpon za lastne delnice omeji, in sicer na med 75 odstotkov knjigovodske vrednosti in knjigovodsko vrednost. Razpon cene so predlagali glede na uspešno poslovanje družbe in njeno vrednost ter zelo majhen odkup po znatno nižjih cenah v sklad lastnih delnic v preteklih letih, so navedli.

Država ni podprla nobenega od teh predlogov malih delničarjev.

Skupščina se je seznanila tudi z letnim poročilom za lani. Elektro Celje je na ravni skupine, ki vključuje tudi družbi ECE (v kateri ima Elektro Celje 74,3-odstotni delež) in Elektro Celje OVI (100-odstotni delež), ustvaril nekaj manj kot 181 milijonov evrov prihodkov od prodaje oz. 1,6 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček skupine je porasel za 29,5 odstotka na 12,6 milijona evrov.

Obvladujoča družba Elektro Celje je prihodke od prodaje povečala za 1,4 odstotka na 50,5 milijona evrov, čisti dobiček je porasel za 15,1 odstotka na 10,4 milijona evrov.