c S
V ZOS od vlade zahtevajo začetek pogovorov za odpravo plačnih anomalij funkcionarjem 28.06.2019 13:50 Ljubljana, 28. junija (STA) - V Združenju občin Slovenije (ZOS) od vlade zahtevajo takojšen začetek pogovorov za odpravo plačnih anomalij funkcionarjem, ki so nastale s sprostitvijo varčevalnih ukrepov, so zapisali v sporočilu za javnost. Podprli so tudi pobudo računskega sodišča, da plače funkcionarjev zvišajo za pet do deset plačnih razredov oziroma za 20 do 40 odstotkov.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je za STA povedal, da so naredili izračune, kaj bi pomenil dvig plač za pet ali 10 plačnih razredov, a jih še niso posredovali vladi. Po njegovih besedah jih bodo predstavili, ko se bo vlada res odločila, da nekaj naredi na tem področju. Je pa proti temu, da se samodejno dvignejo plače, saj je treba narediti tudi razpravo o plačnih razmerjih med samimi funkcionarji, ki so se prav tako porušila.

Pred časom je še dejal, da so plačna nesorazmerja tako velika, da bo potrebna neka reakcija, sicer se bo nadaljevala ali vzpostavila takšna negativna selekcija pri izbiri kadrov, da bo to za državo škodljivo.

Na začetku leta so na vseh regijskih svetih ZOS, na seji predsedstva ZOS in na skupščini ZOS sprejeli sklep, da vlado pozovejo, da pristopi k ureditvi anomalij na področju plač županov oziroma funkcionarjev. V sporočilu za javnost so dodali, da je z dogovorom med vlado in sindikati prišlo do sprostitve varčevalnih ukrepov na področju plač in posledično do nesorazmerij med županskimi plačami in plačami direktorjev občinskih uprav, ravnateljev vrtcev in direktorjev javnih zavodov.

Dodatno pa so plačna nesorazmerja med javnimi uslužbenci in funkcionarji povečali še zadnji dvigi plač v javnem sektorju, pri čemer to ni zadnje letošnje povišanje plač v javnem sektorju, še pišejo. Že pred načrtovanim jesenskim štiri do osemodstotnim dvigom plač vrsti javnim uslužbencem je pomemben del funkcionarjev plačan manj, kot njihovi podrejeni. Izpostavljajo tudi, da je 54 od 90 vrst funkcionarjev trenutno plačanih manj ali enako kot najbolje plačani javni uslužbenci. Ob upoštevanju dodatkov, ki jih ti lahko prejmejo, pa nekateri redno presegajo plačo predsednika vlade.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je januarja izpostavil to problematiko na sestanku z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Na začetku februarja pa so na predsednika vlade naslovili tudi skupno pobudo ZOS, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije za sklic sestanka in razreševanje problematike glede uskladitve plač funkcionarjev. Od takrat z ZOS glede tega ni bilo več nikakršne komunikacije, so za STA povedali na Združenju občin Slovenije.