c S
Škodo zaradi nezmožnosti uporabe nadškofijskih gozdov bo ugotavljal sodni izvedenec 28.06.2019 11:42 Ljubljana, 28. junija (STA) - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je pred novo sodnico nadaljevalo sojenje v zadevi, v kateri Nadškofija Ljubljana od sklada kmetijskih zemljišč zahteva nekaj manj kot 1,15 milijona evrov odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe večinoma gozdov na območju Bleda, Mozirja in Nazarja. Koliko škode je utrpela nadškofija, bo ugotavljal izvedenec.

Nadškofija sklad toži, ker v času od sprejetja zakona o denacionalizaciji leta 1991 pa do pravnomočnosti odločb, s katerimi so ji bile nepremičnine vrnjene, slednjih ni mogla uporabljati. Pri tem je večina odločb postala pravnomočnih v letih 2011 in 2012, nekatere pa leta 2005, vendar glede časa pravnomočnostih slednjih med obema stranema ni soglasja.

Odvetniki nadškofije in državno odvetništvo, ki v tem primeru zastopa sklad kmetijskih zemljišč, namreč nimajo enotnega mnenja o tem, kdaj je nadškofija nepremičnine, ki naj bi bile vrnjene leta 2005, začela dejansko spet uporabljati, saj o tem ni primopredajnega zapisnika. Odvetniki nadškofije menijo, da pozneje kot leta 2005.

Do zdaj je sklad nadškofiji že izplačal del odškodnine, za katerega meni, da je nesporen, o preostalem delu zahtevka pa bo moralo sodišče še odločiti. V ta namen je danes tudi postavilo sodnega izvedenca, ki bo ugotavljal, koliko bi lahko nadškofija zaslužila, če bi v času od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočnosti posameznih odločb o vrnitvi uporabljala gozdove. Pri tem naj bi se izvedenec med drugim oprl na podatke o dejanskem poseku, ki je bil opravljen v vrnjenih gozdovih, ko so bili ti še v lasti države.

Zaradi izdelave izvedenskega mnenja je naslednji narok preložen na nedoločen čas.