c S
Maja Slovenijo obiskalo manj tujih turistov 28.06.2019 11:07 Ljubljana, 28. junija (STA) - Slovenski turistični delavci so maja našteli nekaj več kot 500.000 prihodov turistov in več kot 1,1 milijona njihovih prenočitev. Prihodov je bilo približno toliko kot maja lani, prenočitev pa za skoraj štiri odstotke manj. Domačih turistov je bilo več, tujih pa manj, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Prihodov domačih turistov je bilo maja skoraj 119.000 ali 12 odstotkov več, njihovih prenočitev pa skoraj 308.000 ali skoraj pet odstotkov več kot v maju lani. Prihodov tujih turistov je bilo medtem skoraj 383.000 ali dva odstotka manj kot pred letom dni, njihovih prenočitev pa več kot 841.000 ali šest odstotkov manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Med najpomembnejšimi tujimi trgi po številu nočitev so bile maja Nemčija (več kot 12 odstotkov vseh prenočitev), Avstrija (12 odstotkov), Italija (več kot sedem odstotkov), ZDA (pet odstotkov) in Velika Britanija (skoraj pet odstotkov).

So pa turisti s praktično vseh najpomembnejših trgov maja zmanjšali število prenočitev. Najbolj je upadlo število prenočitev turistov iz Nemčije (za 29 odstotkov), nato število prenočitev turistov iz Avstrije (za 15 odstotkov), iz Velike Britanije (za štiri odstotke) in Italije (za tri odstotke). Število prenočitev turistov iz ZDA se je medtem povečalo za osem odstotkov.

Največ prenočitev, skoraj četrtina, je maja odpadla na gorske občine. Sledile so zdraviliške občine z 22-odstotnim deležem, obmorske z 19-odstotnim in Ljubljana z 18-odstotnim kosom pogače.

Najbolj je sicer maja na letni ravni število prenočitev povečala Ljubljana, za štiri odstotke, za odstotek več turističnih nočitev so se veselile še zdraviliške občine. V gorskih občinah je število nočitev upadlo za devet odstotkov, v obmorskih pa za 11 odstotkov.

V prvih petih mesecih letošnjega leta slovenski turizem še naprej beleži pozitiven trend. Med januarjem in majem so turistični nastanitveni obrati zabeležili skoraj 1,9 milijona prihodov turistov in več kot 4,6 milijona njihovih prenočitev. To je štiri odstotke več prihodov in tri odstotke več prenočitev kot v istem obdobju leto prej.

Samo v zdraviliških občinah so turisti do konca maja opravili skoraj 1,3 milijona prenočitev, kar je tri odstotke več kot v istem obdobju lani. Sledile so gorske občine z 1,2 milijona in obmorske občine z nekaj manj kot 750.000 prenočitvami.

Največjo rast števila prihodov in prenočitev turistov je sicer v prvih petih mesecih zabeležila Ljubljana. Ta je število prihodov turistov v petih mesecih povečala za 12 odstotkov, njihovih prenočitev pa za devet odstotkov.