c S
Junija na letni ravni 1,8-odstotna inflacija 28.06.2019 10:57 Ljubljana, 28. junija (STA) - V Sloveniji smo junija na letni ravni zabeležili 1,8-odstotno inflacijo, kar je 0,4 odstotne točke nad majsko. Na mesečni ravni je bila rast cen življenjskih potrebščin 0,3-odstotna, je sporočil državni statistični urad.

Storitve so se na letni ravni podražile v povprečju za 2,9 odstotka, blago pa za 1,2 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 1,8 oz. 0,5 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 0,6 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale višje cene blaga in storitev iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem so se podražile za 7,9 odstotka, električna energija, plin in druga goriva pa za 4,3 odstotka.

0,4 odstotne točke so prispevale višje cene hrane, ta se je podražila za 2,2 odstotka, ter po 0,2 odstotne točke dražji počitniški paketi (za 5,5 odstotka) ter višje cene blaga in storitev iz skupine restavracije in hoteli (za 3,6 odstotka).

Rast cen je bila v prvi polovici letošnjega leta 2,4-odstotna, potem ko je bila v istem obdobju leta 2018 dveodstotna. V prvem polletju so se najbolj zvišale cene življenjskih potrebščin v skupini rekreacija in kultura, za 5,4 odstotka, v tej skupini pa najbolj cene počitniških paketov, za 16,2 odstotka. Izraziteje so se zvišale še cene blaga in storitev v skupini restavracije in hoteli (za 4,7 odstotka) ter cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 4,1 odstotka).

V prvi polovici leta so se znižale le cene v skupini komunikacije, in sicer v povprečju za 1,5 odstotka.

Na mesečni ravni so se medtem junija najbolj zvišale cene počitniških paketov, za 7,8 odstotka. K mesečni inflaciji so te cene prispevale 0,3 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so mesečno inflacijo zvišale še višje cene tobaka, ki se je podražil za 1,9 odstotka, in cene hrane, ki so porasle za 0,4 odstotka.

Mesečno inflacijo so medtem zniževale nižje cene obutve - spustile so se za 3,2 odstotka - in naftnih derivatov. Tekoča goriva so se pocenila za 2,1 odstotka, goriva in maziva za osebna vozila pa za 1,8 odstotka. Vsaka od omenjenih skupin je mesečno inflacijo znižala za 0,1 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila medtem junija 1,9-odstotna, kar je 0,4 odstotne točke pod vrednostjo iz junija lani in 0,3 odstotka nad vrednostjo iz maja letos. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,8-odstotna, mesečna rast cen pa 0,3-odstotna.

Storitve so se v letu dni podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 1,1 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 1,8 oz. 0,1 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 0,7 odstotka.