c S
Nov poziv za spodbude zelenim energijam 28.06.2019 10:02 Ljubljana, 28. junija (STA) - Agencija za energijo je danes objavila nov poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom. Tudi tokrat je za elektriko, proizvedeno iz teh naprav, na voljo za 10 milijonov evrov podpor.

Zainteresirani projekte proizvodnih naprav obnovljivih virov energije in soproizvodnje elektrike in toplote z visokim izkoristkom lahko po tem pozivu prijavijo do 30. avgusta, izhaja iz razpisa, ki ga je agencija danes objavila v časopisih in na spletni strani.

Investitor v prijavi zelene proizvodne naprave v javnem pozivu ponudi ceno elektrike, ta pa ne sme presegati vrednosti referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi na obnovljive vire energije in v soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom.

Na javni poziv se lahko prijavijo pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik, fizična oseba, ki lahko na podlagi področnega predpisa opravlja registrirano dejavnost proizvodnje električne energije, in fizična oseba, ki bo proizvajala električno energijo.

Razpisane spodbude se bodo razdelile v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka. V prvem krogu bodo razdelili devet milijonov evrov za nove naprave: osem milijonov evrov za projekte z energetskimi tehnologijami, ki izkoriščajo energijo vode, vetra in sonca ter bioplina iz odpadkov, čistilnih naprav in odlagališč, in en milijon evrov za proizvodne naprave, katerih obratovanje temelji na nakupu ali proizvodnji goriv, surovin za proizvodnjo bioplina ali rabi geotermalne energije.

V drugem krogu pa bo agencija en milijon evrov namenila projektom za obnovljene proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom, naprave na lesno biomaso, ki zaradi starosti niso več upravičene do podpore, ter proizvodne naprave, ki niso uspele v konkurenčnih skupinah v prvem krogu.

Agencija je v predhodnem, četrtem razpisu prav tako razdelila 10 milijonov evrov. Takrat je na razpis prispelo 132 prijav, za podporo pa so izbrali 54 projektov skupne nazive električne moči 10,4 megavatov. Prijave projektov proizvodnih naprav so bile na tem pozivu prvič pogojene s predložitvijo veljavnega gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta. Med projekti so sicer prevladovale sončne elektrarne.

Lani je bilo zelenim energijam izplačanih 135,1 milijona evrov, kar je šest odstotkov manj kot leta 2017. Največ podpor je bilo namenjenih sončnim elektrarnam, 62,8 milijona evrov za proizvodnjo 249,6 gigavatnih ur (GWh) električne energije, sledila so naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom na fosilna goriva, ki so dobila 28,8 milijona evrov za proizvodnjo 320,5 GWh elektrike.

Elektrarne na lesno biomaso so prejele 19,6 milijona evrov podpor za proizvodnjo 125 GWh elektrike, elektrarne na bioplin 15 milijonov evrov za proizvodnjo 112,3 GWh elektrike, hidroelektrarne 6,9 milijona evrov za proizvodnjo 118,3 GWh elektrike, vetrne elektrarne 400.000 evrov za proizvodnjo šest GWh elektrike, medtem ko je bilo izplačanih 1,8 milijona evrov drugim napravam za proizvodnjo 6,3 GWh elektrike.