c S
Odbor za finance o odprtih vprašanjih glede predloga zakona o izbrisih v bankah 28.06.2019 07:09 Ljubljana, 28. junija (STA) - Parlamentarni odbor za finance bo danes opravil drugo obravnavo vladnega predloga zakona, ki naj bi zagotovil učinkovito sodno varstvo po izbrisih v sanaciji bank. DZ je predlogu v prvi obravnavi prižgal zeleno luč, a s pozivi, da ga bo treba še izboljšati in nasloviti odprta vprašanja.

Vlada je predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki sledi odločbi ustavnega sodišča o sanaciji bank konec leta 2013, sprejela aprila letos, torej s skoraj dveletno zamudo glede na rok, ki so ga predvideli ustavni sodniki.

DZ je maja v prvi obravnavi predlogu prižgal zeleno luč, a so v vseh poslanskih skupinah takrat izpostavili, da ga je treba v nadaljevanju izboljšati.

Predlog med drugim predvideva, da tožbe proti Banki Slovenije, ki je izrekla izredne ukrepe v bankah, vložijo imetniki izbrisanih kvalificiranih obveznosti, vse postopke pa bi vodilo Okrožno sodišče v Mariboru. Morebitne dosojene odškodnine bi plačala Banka Slovenije, čeprav ta in Evropska centralna banka takšni rešitvi ostro nasprotujeta kot nedovoljenemu monetarnemu financiranju.

Tožbe bi bilo po predlogu mogoče vložiti v desetih mesecih od uveljavitve zakona, a je bilo v prvi obravnavi slišati pozive k podaljšanju tega roka. Slišati je bilo tudi pozive k večjemu razlikovanju med malimi in nepoučenimi ter velikimi in dobro poučenimi imetniki izbrisanih obveznosti v bankah.

Pomisleke je imela tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki bi morala v skladu s predlogom vzpostaviti podatkovno sobo za vlagatelje tožb, kjer bi bili na voljo vsi podatki o podlagah za izbris v bankah.

Vlada je sicer z aprilskim sprejemom zakonskega predloga prehitela državni svet, ki je pripravil podoben zakon. Ta je šel v smeri, da bi Banko Slovenije tožila država in ne izbrisani imetniki kvalificiranih obveznosti, tudi sicer naj bi vlagateljem olajšal iskanje pravice. Nekateri predstavniki malih delničarjev zato pozivajo poslance, naj vladni predlog v trenutni obliki zavrnejo.