c S
Države Podonavja želijo s sodelovanjem pri koheziji krepiti konkurenčnost 27.06.2019 13:59 Bukarešta, 27. junija (STA) - Osmi letni forum markoregijske strategije za Podonavje, katere del je tudi Slovenija, se osredotoča na pomen sodelovanja pri koheziji za večanje konkurenčnosti v regiji. Evropska komisarka za regionalno politiko Corina Cretu je na forumu poudarila, da lahko le s sodelovanjem in solidarnostjo dosežemo, da nihče ne bo zapostavljen.

Forum, ki ga letos gosti Bukarešta, se osredotoča na številna pereča vprašanja v regiji, od napredka na področju digitalizacije v transportu do vloge makroregij v prihodnjem finančnem obdobju v EU. "Verjamem, da bomo s takšnimi pogovori in nadaljnjimi skupnimi ukrepi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti makroregije," je komisarka dejala ob začetku letnega srečanja predstavnikov sodelujočih držav.

Čeprav reka Donava velja za glavni prometni koridor v regiji, pa njene zmogljivosti še niso v celoti izkoriščene. Ker ima promet po celinskih plovnih poteh pomembne koristi tako z vidika okolja kot učinkovitosti, udeleženci foruma poudarjajo potrebo po zagotovitvi trajnostne izrabo njegovega potenciala. Poleg vprašanja transporta pa je v ospredju pozornosti strategije tudi energetika, saj razdrobljeni trgi povzročajo višje stroške in zmanjšujejo konkurenčnost.

Vsakoletno srečanje predstavnikov držav Podonavja je po mnenju komisarke pomembno, saj kaže na pomen sodelovanja na področju kohezije, ki je ključno za doseganje boljšega življenjskega standarda prebivalcev EU. Podonavje, kjer živi več kot 100 milijonov prebivalcev, namreč obsega 14 držav, od katerih je devet članic EU.

Komisarka, ki je spomnila, da končuje mandat, je optimistična glede prihodnjega sodelovanja v makroregiji. Ob tem pa se ji zdi pomembno, da je strategija prerasla okvire unije in okrepila sodelovanje. "Kako bodo strategije zaživele v realnosti, pa je odvisno predvsem od držav članic," je poudarila. Ministrom je zato na srečanju svetovala, da okrepijo sodelovanje, pa tudi povečajo sredstva, namenjena za projekte povezovanja. "Vendar pa denar ni vse, začrtati si morate predvsem jasno pot," je še svetovala.

Prebivalci EU po njenem mnenju namreč nimajo jasne predstave o tem, koliko je bilo v njihovih državah v zadnjih letih storjeno z evropskimi sredstvi, kot recimo v Romuniji, kjer poteka srečanje.

Strategija EU za Podonavje (EUSDR) je bila druga makroregionalna strategija, ki jo je leta 2011 uradno začela izvajati Evropska komisija. Makroregionalne strategije vključujejo platformo za sodelovanje, ki državam in regijam iz EU in zunaj nje omogoča, da združijo moči pri ključnih izzivih regije. Makroregije sicer ne dobijo novih sredstev, ne potrebujejo novih pravnih podlag in ne novih institucij, temveč poudarjajo koordinirano upravljanje in skrb za sinergije.