c S
Vlada ne podpira odloga uvedbe enotne embalaže za tobačne izdelke in uvedbo tobačnega sklada 27.06.2019 13:59 Ljubljana, 27. junija (STA) - Vlada ne podpira predloga spremembe zakona, ki bi za tri leta zamaknila uvedbo enotne tobačne embalaže in uvedbo tobačnega sklada. V Sloveniji imamo sodoben zakon, ki celovito ureja področje nadzora nad tobakom, predlagani odlog uveljavitve enotne embalaže pa bi pomenil rušenje celovitega nabora uveljavljenih in učinkovitih ukrepov, so prepričani.

Skupina poslancev je namreč po skrajšanem postopku v parlamentarnem postopku vložila predlog sprememb zakona. Predlagajo predvsem preložitev uvedbe enotne embalaže iz leta 2020 na leto 2023. Predvidevajo tudi ustanovitev sklada, prek katerega bi se trošarine iz prodaje tobačnih izdelkov namenile za programe preprečevanja kajenja.

Po navedbah predlagateljev je Slovenija v tem ukrepu osamljena. Opozarjajo tudi, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke. Opozorili so na morebitno zmanjšanje prihodkov iz prodaje tobačnih izdelkov v obmejnih in tranzitnih prodajalnah.

Vlada pa je na današnji seji podprla mnenje o predlogu spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki sta ga pripravila ministrstvi za zdravje in finance. Predlagani odlog uveljavitve enotne embalaže bi namreč pomenil rušenje celovitega nabora ukrepov, ki so že uveljavljeni in pri mladostnikih ter mladih odraslih že kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja, je razvidno iz sporočila po seji vlade.

Prav tako po oceni vlade ni ustrezen del predloga, ki določa uvedbo tobačnega sklada. Sredstva za preventivne aktivnosti s ciljem krepitve zdravja in preprečevanja dejavnikov tveganja za najpogostejše kronične nenalezljive bolezni so v proračunu že zagotovljena, tudi za področje preprečevanja uporabe in zmanjševanja posledic uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, v okvirni višini 800.000 evrov na letni ravni.

"Z uvedbo enotne embalaže zmanjšujemo privlačnost tobačnih izdelkov, predvsem med mladostniki in ženskami, izboljšujemo učinkovitost zdravstvenih opozoril na embalaži ter omejujemo možnosti za zavajanje potrošnikov z uporabo različnih oznak, barv in materialov pri izdelavi embalaže tobačnih izdelkov," so še zapisali.

Embalaža je namreč, zaradi vse večjih omejitev oglaševanja tobačnih izdelkov, postala pomemben del marketinške strategije tobačne industrije in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem ter potrošnikom. Z uvedbo enotne embalaže želijo zaščititi predvsem otroke in mladostnike, ki so še posebej dovzetni za različne promocijske in oglaševalske aktivnosti tobačne industrije.

Na vladi so še spomnili, da je k zavrnitvi predloga za odlog in uveljavitvi enotne embalaže pozvala tudi Svetovna zdravstvena organizacija.