c S
Med partnerji v zdravstvu na arbitraži o aneksu dve ni pričakovati dogovora 27.06.2019 13:11 Ljubljana, 27. junija (STA) - Partnerji v zdravstvu soglasje o aneksu dve k splošnemu dogovoru iščejo na arbitraži. Kot je razbrati iz izjav ministra Aleša Šabedra in predsednice zdravniške zbornice Zdenke Čebašek-Travnik ob robu seje, dogovora danes ni pričakovati. V tem primeru bo o njem odločala vlada. Med drugim ostaja odprto vprašanja plačila tistih, ki delajo več.

Aneks številka dve k splošnemu dogovoru je namreč naslednji korak pri urejanju razmer v primarnem zdravstvu in bo imel tudi finančne posledice. Družinski zdravniki, ki so na svojo preobremenjenost opozorili tudi s kolektivnimi odpovedmi, so te po sprejetju aneksa ena, ki je mejo za odklanjanje bolnikov postavil pri 1895 glavarinskih količnikih, namreč zamrznili do jeseni.

Na mizi je po besedah ministra za zdravje Šabedra, ki se je ob robu seje pomudil pred predstavniki medijev, odprtih več kot 160 vprašanj. Kot je dejal, je ključno, da so se danes seznanili z najbolj perečo problematiko, ne verjame pa, da bo danes arbitraža uspešna. O ključnih razhajanjih bo zadnjo besedo tako imela vlada.

Med drugim morajo uskladiti predvsem način nagrajevanja. "Za ministrstvo je ključno, da se nagradi time, ki delajo nad 1895 glavarinskimi količniki," je dejal. Poudaril je še, da je pomembno, da so več plačani tisti, delajo več, tako zdravniki kot medicinske sestre. Po ministrovi oceni gredo predlogi partnerjev na tem področju v enako smer, morali pa bi se uskladiti o višini razredov in odstotkih sredstev, ki bodo na namenjena tem timom.

Prav tako bo treba zagotoviti denar za plačilo. O natančni višini potrebnih sredstev Šabeder danes še ni mogel govoriti, zagotovo pa gre za nekaj milijonov evrov na letni ravni. Na sredinem sestanku z vodstvom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so ugotovili, da je po grobih ocenah na razpolago med sedem in osem milijonov evrov neporabljenih sredstev. Minister verjame, da bodo iz tega lahko zagotovili sredstva za aneks dve.

Prihodnji teden pa bo Šabeder z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem poskušal najti rešitev glede sprejetja odloka, s katerim bi povišali dovoljeno porabo ZZZS v letošnjem letu. V zdravstveni blagajni se bo namreč nabralo okoli 53 milijonov evrov več od prvotno načrtovanih, pri porabi dodatnih sredstev pa se je zataknilo zaradi ustavne presoje proračunskih dokumentov.

Tudi za Zdravniško zbornico Slovenije je ključno plačilo dela nad 1895 glavarinskimi količniki in plačilo programov, ki bi privedli do skrajšanja čakalnih dob, je pojasnila Čebašek-Travnikova. Prav tako pri ukrepih, s katerimi bi skrajšali čakalne dobe, pričakujejo vključitev vseh izvajalcev, ki imajo dovoljenje za delo. To po njenih besedah pomeni vključitev ne samo koncesionarjev, ampak tudi čistih zasebnikov.

"Zbornica zastopa stališče, da je treba dostopnost bolnikov do zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo zdravstveni zavodi - javni ali zasebni - omogočiti z denarjem, ki je na razpolago. Tega nekaj je, je pa veliko omejitev, kako bi ga lahko uporabili," je opomnila. Na podlagi minulih usklajevanj Čebašek-Travnikova ocenjuje, da temu predlogu ne kaže najbolje.

Družinski zdravniki, ki so zagrozili z odpovedmi, so te po sprejemu aneksa številka ena, ki je sledil njihovi zahtevi po novi postavitvi meje obremenitve, zamaknili do jeseni. A predsednica zbornice ob tem opozarja, da je pomiritev samo navidezna. "Zdravniki še vedno sporočajo, da nameravajo izstopiti iz večnega pritiska in zahtev, ki jih nalagajo," je poudarila. Prav tako po njenih oceni ni pričakovati ključnih administrativnih razbremenitev.

Kot torej kaže, bo tudi postopek za sprejem drugega aneksa sledil prvemu, ki je mejo za odklanjanje novih bolnikov postavil pri 1895 glavarinskih količnikih. Arbitraža o aneksu številka ena v začetku maja se je namreč hitro zaključila brez dogovora partnerjev, o njem pa je nato odločala vlada.