c S
Sindikalna organizacija opozarja na zahtevnejše delovne razmere v vročini 27.06.2019 09:13 Koper, 27. junija (STA) - Ob visokih temperaturah v Obalni sindikalni organizaciji - KS 90 opozarjajo na težave delavcev, ki morajo delati v zelo vročih pogojih, pri čemer delodajalci ne poskrbijo vedno za ustrezne delovne razmere. Delodajalcem za izboljšanje razmer predlagajo več ukrepov, med drugim premik delovnega časa in povečanje števila odmorov.

Kot so poudarili v današnjem sporočilu za javnost, je delodajalec dolžan s primernimi ukrepi zagotoviti ustrezne toplotne razmere v delovnih prostorih. Temperatura zraka v delovnih prostorih pri tem ne sme presegati 28 stopinj. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so povezani z vročimi delovnimi prostori, ne presega 20 stopinj Celzija.

Delavec ima skladno z zakonodajo v primeru resne in neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje pravico ustrezno ukrepati, v primeru neizogibne nevarnosti pa zapustiti nevarno delovno mesto, delovni proces oz. delovno okolje.

V sindikalni organizaciji se v poletnih mesecih srečujejo s številnimi težavami svojega članstva, ko temperatura presega omenjenih 28 stopinj, vendar delodajalec ne poskrbi za ustrezno temperaturo v pomožnih prostorih. Pri tem izpostavljajo zaposlene v kuhinjah, pekarnah, pralnicah in tudi vse več zaposlenih v pisarnah.

Med delavci, ki opravljajo svoje delo na prostem, v sindikatu opozarjajo na položaj gradbenih delavcev, solinarjev, delavcev na poljih, vzdrževalcev cestišč in železnic ter ribičev.

Delavci v pisarnah pa so po njihovih opozorilih na drugi strani pogosto izpostavljeni neposrednemu zračnemu toku klimatskih naprav ali prepihu, kar zakonodaja prepoveduje.

V KS 90 delodajalcem predlagajo konkretne ukrepe, kot so premik delovnega časa na zgodnejšo uro, skrajšanje delovnega časa, uvedba več odmorov, zagotovitev ustrezne količine hladne pitne vode, zmanjšanje intenzivnosti dela, zagotovitev ustreznih oblačil za delavce ter ponovna preverba ustreznosti zračnega toka prezračevalnega oz. klimatskega sistema.