c S
Za gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev 2,6 milijona evrov 27.06.2019 08:55 Ljubljana, 27. junija (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Skupna višina sredstev za izvedbo razpisa znaša 2,6 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019-2022.

Namen razpisa je izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Tuji strokovnjaki bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti.

Okrepile se bodo tudi druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja. To pa bo vplivalo na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na visokošolskih zavodih, na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje naših visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,6 milijona evrov. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je upravičena do približno 881.000 evrov, kohezijska regija Zahodna Slovenija pa do dobrega 1,7 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 2,1 milijona evrov.