c S
Vlada o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost 27.06.2019 07:24 Ljubljana, 27. junija (STA) - Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, katerega glavni namen je hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela. Več kot 50 nevladnih organizacij je na vlado naslovilo apel proti ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, ker da s spremembo revnim še znižujejo sredstva.

Kot ugotavljajo na ministrstvu za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, je zaradi dodatka za delovno aktivnost cenzus za denarno socialno pomoč skoraj na ravni minimalne plače, saj dosega 88,91 odstotka minimalne plače. Po mnenju ministrstva kot tak ruši eno temeljnih načel dodeljevanja denarne socialne pomoči, in sicer da upravičenec do socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem položaju od tistega, ki si sredstva za preživljanje zagotavlja z delom.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog novele zakona o nadzoru državne meje. Postopki omejitve lastninske pravice s služnostjo v javno korist in določitve odškodnine so dolgotrajni in zapleteni, kar povzroča nezadovoljstvo lastnikov zemljišč ob državni meji. Zato se s spremembami zakona zagotavlja hitrejše in učinkovitejše vodenje postopkov in izplačilo odškodnin.

Člani vlade bodo obravnavali predlog sprememb zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. Cilj predloga sprememb zakona je, da se nadomestilo imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, in sicer za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in zaradi oviranega gospodarskega ribolova, podaljša še za dve leti.

Ministrski zbor bo po napovedih obravnaval tudi predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, v kateri je podrobneje opredeljena definicija posebnih enot vrednotenja, to so npr. bencinski servisi in elektrarne. Vlada bo obravnavala tudi predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov, s katero se v slovenski pravni red prenaša določila evropske uredbe o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu.