c S
V okviru razvoja podeželja do konca 2018 največ sredstev za obnovo, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov 25.06.2019 18:01 Ljubljana, 25. junija (STA) - V okviru programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 je bilo do konca leta 2018 odobrenih 639 milijonov evrov oz. 57,7 odstotka vseh razpoložljivih sredstev in izplačanih 443 milijonov evrov oz. 40 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih obnovi, ohranjanju in izboljševanju ekosistemov.

Do konca lanskega leta je bilo v okviru programa objavljenih 48 javnih razpisov in 29 javnih naročil, zaključila se je tudi peta kampanja oddaje zbirnih vlog. Z letnim poročilom o izvajanju programa se je ta mesec seznanil Odbor za spremljanje programa razvoja podeželja, ki je med drugim potrdil tudi spremembo programa razvoja podeželja 2014-2020 in jo poslal v odobritev Evropski komisiji.

Kot so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gredo spremembe programa v smeri izboljšanje izvajanja ukrepov.

Med drugim pri podpori za naložbe v kmetijska gospodarstva spremembe prinašajo možnost sofinanciranja naložb kmetijskih gospodarstev na prilagoditev podnebnim spremembam zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov, kot so pojavi škodljivih karantenskih organizmov, med katere sodi tudi huda viroidna zakrnelost hmelja. Na novo se pri tem podukrepu uvaja tudi finančne instrumente - garancije, nepovratna sredstva pa bo mogoče kombinirati še s povratnimi sredstvi.

Pri pomoči za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij se predvidi objava še enega javnega razpisa, pri čemer bi bile upravičene majhne kmetije, katerih površine pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, imajo v upravljanju najmanj 1,5 hektarja in manj kot šest hektarjev primerljivih kmetijskih površin, od 1,5 od 15 glav velike živine ter zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 glave velike živine na hektar.

Pri podpori za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti - npr. v povezavi z dodajanjem vrednosti lesu, lokalno samooskrbo, turizmom, ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, socialnim varstvom, ravnanjem z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje - se poleg finančnih instrumentov uvajajo tudi javne podpore v obliki nepovratnih sredstev.

V okviru podukrepa priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (LAS) se bodo zagotovila dodatna sredstva in s tem nov javni razpis, saj je interes LAS velik. Spreminja se čas upravičenosti stroškov, po predlogu je to od vložitve vloge, poleg tega se znižuje minimalni delež stroškov za animacijo s 50 na 20 odstotkov.

Sprememba programa razvoja podeželja prinaša tudi nekatere prerazporeditve finančnih sredstev.

Organ upravljanja programa razvoja podeželja 2014-2020 je predstavil tudi doseganje mejnikov oz. vmesnih ciljev. "V Sloveniji smo uspeli doseči vse zastavljene mejnike, s čimer se bo rezerva za uspešnost, ki znaša od pet do sedem odstotkov dodeljenih sredstev za vsako prednostno nalogo v okviru programa sprostila," so ob tem poudarili na ministrstvu.