c S
Računsko sodišče: Zavod Planina kršil obveznost dobrega poslovanja 24.06.2019 10:43 Postojna, 24. junija (STA) - Računsko sodišče v porevizijskemporočilu glede preteklega poslovanja zavoda Planina ugotavlja, da ta ni izkazal zadovoljivega popravljalnega ukrepa pri naročilu pravnih in svetovalnih storitev, prav tako sodišče ni v celoti zadovoljno z ukrepi glede primanjkljaja v blagajni. Sodišče tako ugotavlja, da je zavod kršil obveznost dobrega poslovanja.

Računsko sodišče je decembra lani Vzgojnemu zavodu Planina po opravljeni reviziji izdalo negativno mnenje za poslovanje v letu 2016 in prvi polovici leta 2017.

Ker zavod vseh odkritih nepravilnosti ni odpravil med revizijo, je računsko sodišče od zavoda, ki ga kot ravnateljica vodi Leonida Zalokar, zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem je moral zavod izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, prav tako je sodišče zavodu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Računsko sodišče je v porevizijskem postopku pregledalo odzivno poročilo in tudi zdaj ni zadovoljno z vsemi popravljalnimi ukrepi.

Sodišče je kot nezadovoljiv ocenilo popravljalni ukrep, ki se nanaša na naročilo pravnih in svetovalnih storitev. Zavod namreč v postopku izvedbe naročila ni ločil omenjenih storitev, kot je bilo to v revizijskem poročilu izrecno zahtevano, niti ni izkazal načina izračuna ocenjene vrednosti teh storitev za izvedbo ustreznih postopkov javnega naročanja.

Računsko sodišče zato ne more potrditi, da je zavod pravilno izbral postopek naročila navedenih storitev. Zavod je v postopku izvedbe naročila prejel medsebojno neprimerljive ponudbe, vendar je ne glede na to z odvetnico, s katero je sodeloval tudi v preteklosti, sklenil novo pogodbo o sodelovanju za obdobje od začetka leta 2019 do konca 2021, ugotavlja sodišče.

Kot delno zadovoljiv pa je ocenilo popravljalni ukrep, ki se nanaša na blagajniško poslovanje. Zavod namreč po ugotovitvah sodišča za del ugotovljenega primanjkljaja gotovine v blagajni v višini 700 evrov ni izkazal, da je zahteval vračilo od odgovorne osebe oz. ni izkazal, da postopek pregona še ni zaključen, zaradi česar bi zavod z zahtevkom upravičeno čakal.

Ker torej zavod v odzivnem poročilu ni izkazal zadovoljivih popravljalnih ukrepov glede nepravilnosti, ugotovljenih pri naročilu pravnih in svetovalnih storitev, ter glede primanjkljaja v blagajni, je Vzgojni zavod Planina po navedbah računskega sodišča kršil obveznost dobrega poslovanja.

Je pa računsko sodišče zadovoljno s popravljalnimi ukrepi, ki se nanašajo na povračilo stroškov, povezanih z delom, in na večino ugotovljenih nepravilnosti glede ravnanja s premoženjem.

Ravnateljica Vzgojnega zavoda Planina Leonida Zalokar za komentar ugotovitev računskega sodišča trenutno ni dosegljiva. Kot so za STA pojasnili v tajništvu zavoda, je ta teden v tujini.