c S
Industrijska proizvodnja v Sloveniji lani nadaljevala rast 23.06.2019 18:09 Ljubljana, 23. junija (STA) - Industrijska podjetja v Sloveniji so lani prodala za okoli 26 milijard evrov industrijskih proizvodov in storitev, kar je ob upoštevanju povečanega zajema podatkov okoli desetino več kot predlani. Najuspešnejši so bili proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic. Okoli tri četrtine prihodkov je bilo ustvarjenih v tujini.

Prodaja v višini 26 milijard evrov je 9,4 odstotka večja kot predlani, pri čemer je od dve do tri odstotne točke te rasti posledica povečanja zajema, je objavil statistični urad.

Zaradi slabše pokritosti enot v nekaterih dejavnostih so namreč lani povečali zajem, in sicer predvsem v dejavnosti obdelava in predelava lesa, proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, ter v dejavnosti popravila in montaža strojev in naprav.

Prihodek od prodaje v industriji v zadnjih letih narašča: leta 2014 je znašal 19,4 milijarde evrov, leta 2015 20,1 milijarde evrov, leta 2016 21,3 milijarde evrov in leta 2017 23,7 milijarde evrov.

Tako kot v zadnjih nekaj letih so največji delež prihodka od prodaje ustvarili v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic, in sicer skoraj 15 odstotkov. Sledili sta proizvodnja električnih naprav z okoli 11 odstotki ter proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav z 10 odstotki.

Okoli tri četrtine oz. 19,8 milijarde evrov prihodka od prodaje je bilo ustvarjenega na tujih trgih. Najbolj izvozno usmerjeni so bili proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic, ki so v tujini prodali 93 odstotkov vrednosti svojih proizvodov. Sledili so proizvajalci drugih vozil in plovil, ki so na tujem trgu ustvarili malo več kot 86 odstotkov celotnega prihodka od prodaje.

Proizvajalci pijač so skoraj tri četrtine prihodka ustvarili s prodajo na domačem trgu, sledili so proizvajalci živil (71 odstotkov) ter tiskarji in razmnoževalci posnetih nosilcev zapisa (64 odstotkov).

Največ prihodka od prodaje so drugo leto zapored ustvarila podjetja v jugovzhodni Sloveniji, in sicer 18,7 odstotka vseh prihodkov od prodaje proizvodov in storitev v državi. Skoraj povsem izenačena s temi podjetji so bila podjetja iz osrednjeslovenske regije, ki so bila do leta 2017 po doseženem prihodku najuspešnejša.