c S
Koroške občine še brez odloka, a že z uveljavljenim novim sistemom ločevanja odpadkov 24.06.2019 07:10 Slovenj Gradec, 23. junija (STA) - Koroške občine ne bodo uspele do roka, to je do 15. julija, sprejeti novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, a direktor Koceroda Ivan Plevnik kakšnih posledic ne pričakuje, saj so občine v zadnjih mesecih novi sistem ločevanja komunalnih odpadkov že uvedle.

Na Koroškem so novi odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki morali pripraviti, ker obstoječi odlok iz leta 2011 ni bil več v skladu z zakonodajo oz. področnimi uredbami. Usklajeno besedilo odloka je pripravila posebna delovna skupina in ga poslala v obravnavo na občinske svete koroških občin.

V zadnjih tednih imajo koroške občine tako na dnevnih redih sej občinskih svetov prvo obravnavo tega odloka, potrebno pa je opraviti še drugo obravnavo, nato pa lahko odlok stopi v veljavo. To se zagotovo ne bo zgodilo pred 15. julijem, ko se po uredbi o ravnanju z odpadki v Sloveniji uvaja režim dveh zabojnikov.

"Pravzaprav se ne bo nič zgodilo zaradi tega. Uredba o ravnanju z odpadki je tista, ki je spremenila režim ravnanja, in lokalni predpis na to ne vpliva nič. To pomeni, da je s 15. julijem v celotni Sloveniji uveden obvezni režim dveh zabojnikov za gospodinjstva," je za STA pojasnil direktor Koroškega centra za ravnanje z odpadki (Kocerod) Ivan Plevnik. Novi režim ločevanja odpadkov pa so koroške občine v zadnjih mesecih že uvedle.

Po starem odloku so namreč prebivalci na Koroškem še do nedavnega komunalne odpadke ločevali na mokre in suhe, kar je bila posebnost v Sloveniji, ter na biološke. Od nedavnega pa v dosedanje zabojnike za suhe odpadke odlagajo odpadno embalažo, razen papirja in stekla, ki ga morajo odlagati ali na ekološke otoke ali na zbirne centre. V dosedanje zabojnike za mokre odpadke pa odlagajo ostale mešane komunalne odpadke. Pri zabojnikih za biološke odpadke sprememb ni.

Omenjene novosti so zajete v novem odloku, ki je v postopku sprejemanja na občinskih svetih. Ena večjih sprememb, ki jo še prinaša novi odlok, pa je prehodno obdobje do konca leta 2020, po katerem bo za komunalne odpadke na Koroškem v celoti poskrbel Kocerod, kot je bilo ob ustanavljanju Koceroda tudi zamišljeno. Trenutno namreč zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na Koroškem opravljajo komunalna podjetja, nadaljnja obdelava odpadkov pa je v pristojnosti Koceroda.

Plevnik ocenjuje, da je časa do konca leta 2020 dovolj, da se s komunalnimi podjetji dogovorijo vsi prenosi ljudi in opreme oz. vozil. "Zaradi tega operativni delavci ne bodo ostali brez služb," ob tem zagotavlja Plevnik, ki predvideva, da bo v prihodnosti verjetno še več odvozov odpadkov. Hkrati bo na Koroškem v prihodnje treba vzpostaviti tudi enotne standarde na tem področju glede načina zbiranja in režima odvozov, kar so sedaj komunalna podjetja urejala po svoje.

Glede novega načina ločevanja komunalnih odpadkov na Koroškem pa Plevnik ugotavlja, da so ljudje še nekoliko zmedeni glede ločenega zbiranja papirja in kartona, ki so ga doslej lahko odlagali v t.i. suhe zabojnike, zdaj pa morajo to zbirati oz. odlagati ločeno.