c S
Največ izdatkov zdravstvenega varstva za kurativno zdravljenje in zdravila 21.06.2019 08:32 Ljubljana, 21. junija (STA) - Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo so v letu 2017 znašali 3520 milijonov evrov in bili za skoraj tri odstotke višji kot leto prej. Največ sredstev je bilo porabljenih za kurativno zdravljenje in za zdravila, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo so izdatki, v katerih niso upoštevani izdatki za investicije. Leta 2017 so znašali 8,2 odstotka BDP, kar je za 0,29 odstotne točke manj kot leto prej.

"Delež izdatkov za zdravstveno varstvo od BDP je bil, čeprav je bil nominalno višji, nekoliko nižji kot v prejšnjem letu, ker je bila nominalna rast BDP višja od nominalne rasti izdatkov za zdravstveno varstvo," ob tem ugotavljajo na Sursu.

Delež zasebnih virov pri financiranju zdravstvenega varstva je v letu 2017 znašal 27,8 odstotka. Razmerje med javnimi in zasebnimi viri pri financiranju zdravstvenega varstva je v primerjavi z letom 2016 ostalo bolj ali manj nespremenjeno in je znašalo okoli 72 odstotkov v prid javnim virom.

Osnovni nosilec financiranja zdravstvenega varstva so v vseh letih, odkar se to spremlja, skladi socialne varnosti. Ti so tudi v letu 2017 prispevali malo več kot dve tretjini tekočih izdatkov za zdravstvo.

V strukturi zasebnih izdatkov je bil delež prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj 51,3 odstotka, delež neposrednih izdatkov gospodinjstev 44,3 odstotka, delež izdatkov družb štiri odstotke in delež neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, 0,4 odstotka.

Neposredno iz žepa so prebivalci Slovenije v letu 2017 porabili največ denarja za zdravila in medicinske pripomočke (55 odstotkov), sledili so izdatki za ambulante kurativne obravnave (36,9 odstotka).

Nekoliko več kot tri četrtine tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo je bilo v 2017 porabljenih za financiranje storitev kurativnega zdravljenja ter za zdravila in drugo medicinsko blago. Izdatki za storitve kurativnega zdravljenja so se v 2017 glede na leto 2016 zmanjšali za 0,1 odstotka, izdatki za zdravila in drugo medicinsko blago pa povečali za 3,1 odstotka.

Kot še kažejo podatki Sursa, so izdatki za storitve v bolnišnicah ter ustanovah za zdravstveno nego in v domovih za starejše še enkrat višji od izdatkov za storitve v zunaj bolnišničnih ambulantah ali od izdatkov za zdravila in drugo medicinsko blago.

V strukturi prihodkov za financiranje zdravstvenega varstva so v letu 2017 predstavljali prispevki za socialno varnost 66,1 odstotka, transferji iz državnega in občinskih proračunov 5,7 odstotka, prostovoljna plačila zavarovanj 14,3 odstotka, drugi viri sredstev pa 14 odstotka.