c S
Novogoriški mestni svetniki potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna 21.06.2019 07:28 Nova Gorica, 20. junija (STA) - Svetniki Mestne občine Nova Gorica so danes najprej opravili redno sejo, na kateri so se med drugim seznanili z načrti glede gradu Rihemberk. Nato pa so na izredni seji brez večje razprave potrdili prvi rebalansa letošnjega proračuna. Ta je največ sprememb prinesel pri načrtovanih naložbah.

Kot je pojasnil novogoriški župan Klemen Miklavič, so na občini predlog rebalansa pripravljali od konca februarja, ko je bil sprejet proračun. S sodelavci je v tem času opravil veliko razgovorov in posvetovanj, pri čemer so se osredotočili na načrtovane projekte, ki so vezani na evropska sredstva in ki morajo biti izvedljivi v določenih rokih. Zato so nekaj projektov preuredili in prenesli financiranje na druge projekte, nekatere bodo financirali z lastnimi sredstvi, je pojasnil župan.

Rebalans glede na osnovni proračun predvideva spremembe tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Predvideva 37,1 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tri milijone evrov manj kot osnovni proračun. Prihodki se zmanjšujejo predvsem zaradi spremembe dinamike in zamika investicij, sofinanciranih iz evropskih sredstev. V rebalansu je predvidenih za 39,8 milijonov evrov odhodkov, kar je za deset odstotnih točk manj, kot je predvidel prvotni proračun.

Največje vrednostno zmanjšanje sredstev je pri naložbi izgradnje pokritega bazena, kjer se postavka zmanjšuje za 2,7 milijona evrov. Postavka za projekt izgradnje poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk se zmanjšuje za en milijon evrov. Povečujejo pa se med drugim postavke za energetsko prenovo mestne hiše, rekonstrukcijo kuhinje v Osnovni šoli Dornberk in za ureditev rafutskega parka z Laščakovo vilo.

Med drugim je Andrejko Markočič Šušmelj iz Liste Mateja Arčona, ki je sicer od župana pri pripravi proračuna pričakovala več drznosti, presenetilo, ker letos ni predvidenega participativnega proračuna. Župan je v zvezi s tem pojasnil, da je bil v prvi generaciji to en velik eksperiment, ki se ni izpeljal optimalno. Tako da zdaj načrtujejo, da bodo letos dokončali vse projekte, ki se še niso dokončali v okviru prvega participativnega proračuna, hkrati pa se že pripravljajo, da bodo v prvem delu prihodnjega leta izvedli participativni proračun, je napovedal.

Svetniki so predlog rebalansa letošnjega proračuna novogoriške občine sprejeli na izredni seji po skrajšanem postopku brez večje razprave, s 27 glasovi za ter nobenim proti.

Najprej pa so imeli redno sejo, na kateri so se med drugim seznanili s stanjem in načrti občine glede gradu Rihemberk, ki se mu obeta prenova. Pred javnostjo so zaprli sejo pri točki glede podelitve priznanj občine za letos, nekaj razburjenja pa je bilo pri točki o letnem načrtu aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za letos.

Župan je namreč, ker gradivo ni bilo natančno pripravljeno, z dnevnega reda redne seje po že opravljeni delni razpravi to točko umaknil, zaradi česar je sejo protestno zapustil svetnik Robert Golob (Lista Roberta Goloba). Ta je sicer v okviru razprave pozval vse, naj se pridružijo najnovejšemu pozivu vladi, da naj podnebne spremembe prepozna kot nacionalno krizo in jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

Župan je nato na izredni seji, ki je sledila, odločanje o tem dokumentu v dogovoru z ostalimi svetniški skupinami ponovno uvrstil na dnevni red, tako da so svetniki nato vendarle potrdili dokumentacijo, v kateri pa so bili popravljeni trije podatki, med drugim ena letnica in eno ime vrtca.