c S
Lani realiziranega 94 odstotkov dodatnega programa za skrajševanje čakalnih dob 20.06.2019 15:00 Ljubljana, 20. junija (STA) - V enkratnem programu za skrajšanje čakalnih dob za izbrane zdravstvene storitve je bilo lani opravljenih 3950 storitev oziroma skoraj 94 odstotkov od načrtovanih 4705, kažejo podatki ZZZS. Za to je bilo namenjenih okoli 7,2 milijona evrov iz obveznega zdravstvenega zavarovanj, 10 milijonov evrov pa je zagotovilo ministrstvo za zdravje.

Operativni program so v celoti izvedli Kirurški sanatorij Rožna dolina, Arbor Mea, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Iatros, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Kirurški center TOŠ, MC Medicor, Splošna bolnišnica Nova Gorica in MD Medicina. Najmanj programa sta izvedli novomeška in jeseniška bolnišnica, ki sta opravili 71 oziroma 51 odstotkov načrtovanega programa.

V operativnem delu so bile glede na plan prek 92 odstotkov realizirane endoproteze kolka in kolena, artroskopske operacije in operacije krčnih žil.

Kot ugotavlja ministrstvo za zdravje, je bil bolnikom z dodatnim programom zagotovljen večji obseg operacij v primerjavi z redno pogodbeno dogovorjenim programom z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), izvajalci zdravstvene dejavnosti pa so za opravljene posege imeli zagotovljeno plačilo.

Nabor in obseg prioritetnih zdravstvenih storitev je ministrstvo določilo v enkratnem dodatnem programu za lani. V skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi ZZZS je bil dodatni program nato razdeljen izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki so v okviru svojih virov poleg rednega določili še mogoč obseg izvedbe dodatnega programa, so spomnili v sporočilu za javnost po seji vlade. Ta se je danes namreč seznanila z informacijo o realizaciji dodatnega programa za leto 2018.