c S
Vlada o gospodarskih temah 20.06.2019 14:27 Ljubljana, 20. junija (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela opredelitev do tožbe Evropske komisije glede preiskav v Banki Slovenije julija 2016. Imenovala je novega neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB, finančnemu ministrstvu pa naložila pripravo predloga zakona o davku na digitalne storitve.

Vlada je v opredelitvi Slovenije do tožbe Evropske komisije glede preiskav v Banki Slovenije sklenila, da bo Slovenija v odgovoru na tožbo zavrgla vse očitke komisije, je po seji povedala ministrica za pravosodje Andreja Katič. Osrednji predmet nesoglasja med komisijo in Slovenijo je po njenih besedah v vprašanju, kako tolmačiti pojem arhiv EU. Komisija se zavzema za zelo široko razlago pojma, po kateri dokumenti, povezani z izvajanjem nalog Evropske centralne banke in evrosistema, v prostorih Banke Slovenije uživajo zaščito po pravu EU kot arhiv unije. Odgovor na tožbo bo pred Sodiščem EU vložilo državno odvetništvo do 3. julija, ko se izteče rok. Do predložitve odgovora podrobnosti ne morejo razkriti, je še dodala Katičeva.

Vlada je določila tudi kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do septembra po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Predlagana kvota za tretje trimesečje znaša 2,5 milijarde evrov, kar je 24,8 odstotka vseh pravic porabe, kot izhajajo iz rebalansa proračuna za letos.

Vlada je izdala uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj ter območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020-2022. Skupni ocenjeni katastrski dohodek za to obdobje glede na letošnje stanje, ko je znašal okoli 99 milijonov evrov, se zvišuje na okoli 109 milijonov evrov oz. za približno 11 odstotkov, in sicer predvsem na račun višjega dohodka iz ekonomskega računa za gozdarstvo.

Na podlagi zakona o informacijski varnosti je vlada izdala uredbo o določitvi bistvenih storitev in o podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev. Gre za storitve, ki so bistvene za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti na področjih, kot so energija, digitalna infrastruktura, oskrba s pitno vodo, zdravstvo, promet in druga, z uredbo pa se določa, katere so te storitve in kakšna je metodologija za določitev njihovih izvajalcev. Kot so poudarili na ministrstvu za javno upravo, naraščajoči trend obsega kibernetskih incidentov ter velika odvisnost gospodarstva in vse družbe od neprekinjenega delovanja omrežij in informacijskih sistemov zahtevajo celovito ureditev in okrepitev področja zagotavljanja informacijske varnosti.

Vlada je izdala spremembe uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. Spremembe se nanašajo na način obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, ki tudi določata vrsto in višino obvezne članarine, ki so jo uporabniki obveznih rezerv dolžni plačevati. Članarino bodo dolžne plačevati vse fizične in pravne osebe, ki so v posameznem letu proizvedle ali vnesle na ozemlje Slovenije več kot 25 ton naftnih derivatov.

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini za leto 2018 in sprejela letni program ukrepov za letos. Za njegovo izvajanje je zagotovljenih 795.500 evrov. Sanacijski ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini potekajo že deseto leto, v tem času pa se je podoba tamkajšnjih krajev izboljšala, urejena so bila otroška igrišča, preplaščene številne makadamske površine, urejene fasade nekaterih stavb. V šolske programe so bile vključene vsebine v povezavi s preprečevanjem izpostavljenosti svincu, otroci pa dobivajo dodatno varovalno prehrano, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Vlada je soglašala s predlogom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, in sicer v višini 75.000 evrov. Predlog agencije se nanaša na javni razpis za podelitev frekvenc za digitalno prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ za celotno območje Slovenije.

Soglašala je tudi s predlogom Akosa glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, in sicer v višini 12.000 evrov. Ta se nanaša na javni razpis za podelitev frekvenc za digitalno prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ za območje Ljubljane.

Vlada se je seznanila s četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o upravljanju kapitalskih naložb v prvem letošnjem četrtletju. V tem času je SDH začel drugo fazo prodajnega postopka Abanke, potrdil prodajo manjšinskega deleža Gorenjske banke srbski AIK banki ter ustavil prodajo delnic Cetisa v lasti SDH in Kapitalske družbe, ker je ocenjena vrednost neodvisnega ocenjevalca vrednosti odstopala od ponudbene cene.

Vlada se je seznanila s poročilom ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). V njem je zapisano, da DUTB dosega ključne cilje in uresničuje strateške usmeritve. Konec marca je DUTB upravljala 799 milijonov evrov sredstev, od česar so 65 odstotkov predstavljale terjatve, 24 odstotkov nepremičnine in 11 odstotkov lastniške naložbe.

Vlada je sprejela mnenje glede predloga zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, ki ga je pripravil državni svet. Predloga ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Kot je zapisala, bi sistemski posegi v civilnopravna razmerja morali biti čim manjši, obenem pa bi se moralo izkoristiti možnosti reševanja problematike, ki jih že omogoča obstoječa zakonodaja.

Sprejela je tudi mnenje o predlogu zakona o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem državnem lastništvu, ki so bile predmet izrednih ukrepov, izrečenih 17. decembra 2013 in 19. novembra 2014 oziroma 16. decembra 2014 s strani Banke Slovenije. Vlada tudi tega predloga, ki ga je v postopek v DZ vložil poslanec SDS Jože Tanko, ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vlada se je opredelila do sklepa odbora DZ za finance glede predloga za uvedbo davka na digitalne storitve v Sloveniji in EU. Odbor je vlado pozval, naj do 1. aprila 2020 v obravnavo v DZ pošlje predlog zakona, s katerim bi v Sloveniji uvedli davek na digitalne storitve s 1. septembrom 2020. Potrebne aktivnosti za pripravo predloga zakona bo začelo finančno ministrstvo, je odgovorila vlada.

Vlada je z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB odpoklicala Juana Barbo Silvelo ter z 21. junijem namesto njega imenovala Aleksandra Lozeja. Silvela je za odpoklic zaprosil sam.

Vlada je Uroša Sveteta imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Uprave RS za informacijsko varnost. Največ šestmesečni mandat bo nastopil 1. julija, dan prej pa mu bo prenehala funkcija vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo na ministrstvu za javno upravo.

Vlada je Jerneja Bortolata imenovala za člana nadzornega sveta Holdinga Kobilarna Lipica. Nadzorni svet kobilarne sestavlja šest članov, od katerih vlada imenuje štiri. Tri člane je vlada imenovala že pred kratkim, glede četrtega pa se je morala uskladiti z Občino Sežana. Nadzorni svet Holdinga Kobilarna Lipica je tako popoln.

Vlada je staro cesto v dolžini približno 1700 metrov v lasti države, ki povezuje naselje Zgornje Jezersko in mejni prehod Jezersko, brezplačno prenesla na Občino Jezersko. ta bo v spodnjem delu asfaltirala vozišče v dolžini okrog 100 metrov in širini okrog 2,5 metra. Uredila bo tudi odvodnjavanje ter nasula in utrdila bankine, v zgornjem delu pa bo utrdila stezo za zagotovitev prehodnosti ter izvajala zimsko in letno vzdrževanje.

Na Občino Ivančna Gorica pa je vlada prenesla nepremičnino, ki je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo in v lasti države. Občina jo bo uporabljala za parkirne prostore, namestila bo tudi urbano opremo, klopi, koše in stojala za kolesa, zasadila drevesa ter ozelenila ostale površine.