c S
Vlada zagotovila Bolnišnici Topolšica dodatna sredstva 20.06.2019 14:07 Ljubljana, 20. junija (STA) - Vlada je danes sprejela sklep, da se pokrije obveznosti Bolnišnice Topolšica v višini 2.734.119 evrov. S tem naj bi po oceni ministrstva za zdravje dolgoročno zagotovili stabilno poslovanje ter nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in zdravstvene oskrbe prebivalcev na tem območju, so sporočili po seji vlade.

Kot so pojasnili, bodo sredstva namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti bolnišnice do dobaviteljev in enotnega kontnega načrta ter obveznosti do upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države.

Sanacijska uprava Bolnišnice Topolšica je pripravila novelacijo sanacijskega programa, ki ga je potrdil svet zavoda in ga bo na predlog sanacijskega odbora potrdil ali zavrnil minister za zdravje. Hkrati je vlada naložila ministrstvu za zdravje, da do konca leta pripravi predlog trajnejše rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja Bolnišnice Topolšica, so še navedli v sporočilu.

Bolnišnice v sanaciji so konec leta 2018 skupaj imele okoli 51,76 milijona evrov neplačanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev, kar je okoli 19,83 milijona evrov več oziroma 62,1 odstotka višji znesek od stanja konec leta 2017.

Bolnišnica Topolšica je bila konec leta 2018 uvrščena med bolnišnice z večjimi likvidnostnimi težavami, saj je imela 9,2 odstotka zapadlih obveznosti v celotnih prihodkih, kaže poročilo ministrstva.