c S
Vlada sprejela 795.500 evrov vreden letošnji program sanacije Zgornje Mežiške doline 20.06.2019 14:06 Ljubljana/Črna na Koroškem, 20. junija (STA) - Vlada je sprejela letošnji program ukrepov za izboljšanje okolja v Zgornji Mežiški dolini. Letos je za izvajanje programa, ki tokrat še več pozornosti namenja informiranju o nevarnosti svinca in vzdrževanju že saniranih območij, zagotovljenih 795.500 evrov. Po dobrem desetletju izvajanja ukrepov sicer okoljsko ministrstvo ugotavlja napredek.

Letni program sanacijskih ukrepov za s težkimi kovinami obremenjeno Zgornjo Mežiško dolino je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z občinama Mežica in Črna na Koroškem, Agencijo RS za okolje in ravensko območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Glavni ukrepi se bistveno niso spremenili, je pa poostren nadzor nad gradbenimi posegi, ki se izvajajo v Mežiški dolini, in sicer glede preprečevanja prašenja in uporabe materialov.

V letošnjem letu bo še več pozornosti namenjene osveščanju in informiranju glede nevarnosti svinca na vseh ravneh ter vzdrževanju že saniranih območij, so v sporočilu po seji vlade navedli na ministrstvu za okolje in prostor.

Velik del sredstev, predvidenih s programom ukrepov, prejmeta občini Črna in Mežica, ki sredstva med drugim namenjata za preplastitve javnih površin, čiščenje fasad, mokro čiščenje cest in dodatno varovalno prehrano za najmlajše.

Sanacijski ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini se izvajajo od leta 2008 na podlagi odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini.

Kot po dobrem desetletju izvajanja programa ugotavljajo na okoljskem ministrstvu, je bil dosežen napredek.

"Podoba krajev v Zgornji Mežiški dolini se je izboljšala, urejena so bila otroška igrišča, preplaščene številne makadamske površine, urejene fasade nekaterih stavb. V šolske programe so bile vključene vsebine v povezavi s preprečevanjem izpostavljenosti svincu, otroci pa dobivajo dodatno varovalno prehrano," so med drugim našteli na okoljskem ministrstvu.

Eden od pokazateljev uspešnosti izvajanja sanacijskih ukrepov v Zgornji Mežiški dolini, je, kot je znano, tudi vsebnost svinca v krvi otrok. Odvzeme krvi triletnikom ravenska območna enota NIJZ organizira vsako leto, vsakih pet let pa izvede tudi prevalenčno študijo, v katero je vključenih več otrok različnih starosti, za primerjavo pa tudi otroci iz Spodnje Mežiške doline.

Zadnja, lanska prevalenčna študija, ki je zajela 526 otrok, je pokazala, da se vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline, ki so svincu najbolj izpostavljeni, ne nižajo več tako kot v prvih letih izvajanja okoljske sanacije. Lani izmerjene povprečne vrednosti so bile sicer nižje kot v letu 2008, a nekoliko višje kot v letu 2013.